Volume 4 (2019), Issue 1

 

CONTENTS (*.pdf)

Musaica archaeologica 4-1, 2019. 1-6. Online. 30.06.2019.


Studies

Introduction to evolutionary archaeology (*.pdf)
Tomáš Pišúth
Musaica archaeologica 4-1, 2019. 7-24. Online. 30.06.2019.

Burial mound cemeteries in south Přešticko region (West Bohemia) and their use to prediction of Late Bronze Age settlements (*.pdf)
Jiří Chlevišťan – Petr Krištuf

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 25-54. Online. 30.06.2019.

„Something happened in the East but more in the West and South.“ Some critical remarks on the eastern influences in Vekerzug culture (*.pdf)
Anita Kozubová
Musaica archaeologica 4-1, 2019, 55-186. Online. 30.06.2019.


Personalia (*.pdf)

K životnému jubileu prof. Tatiany Štefanovičovej
Tomáš König – Andrej Vrtel
Musaica archaeologica 4-1, 2019, 187. Online. 30.06.2019.


K životnému jubileu univerzitného profesora Jozefa Vladára
Jozef Bátora

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 188-190. Online. 30.06.2019.


News (*.pdf)

Počítačová podpora v archeológii 2019
Katarína Hladíková

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 191-192. Online. 30.06.2019.

100 rokov prvej dámy vzdelávania
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 193. Online. 30.06.2019.

Katedra archeológie a verejnosť. Správa o aktivitách pre verejnosť v akademickom roku 2018/2019
Jana Mellnerová Šuteková

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 194-196. Online. 30.06.2019.