Staff

Stuff

Head of Department: doc. Mgr. Vincent Múcska, CSc.

Study advisor: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Secretary: doc. Eva Škorvánková, PhD.

Erasmus+ coordinator: Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Administrative assistant: Gabriela Pošteková, Samuel Burda

 

Professors:

prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

miroslav.danisuniba.sk 

prof. Mgr. Eduard Nižňanský, CSc.

eduard.niznanskyuniba.sk 

 

Associate Professors:

doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

martin.hurbanicuniba.sk 

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

viliam.kratochviluniba.sk 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

vincent.mucskauniba.sk 

doc. Mgr. Eva Škorvánková, PhD.

eva.skorvankovauniba.sk 

doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD.

dusan.zupka@uniba.sk

 

 

Assistant Professors:

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

daniela.hrnciarovauniba.sk 

Mgr. Matej Ivančík, PhD.

matej.ivancikuniba.sk

PhDr. Lukáš Rybár, PhD.

lukas.rybaruniba.sk 

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

daniela.roskovauniba.sk

<output>

Mgr. Mária Čekmeová

Jarmila Sabanová

</output>