Prof. Jana Benická, PhD.

Prof. Jana Benická, PhD.

Chinese Studies

 

e-mail: jana.benicka@fphil.uniba.sk

 

Education and occupation:

1988 – 1994:                 

Chinese Studies: Department of East Asian Studies, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava,

M.A. thesis: “Qian Zhongshu and his Weicheng

 

1991 – 1993:   

Study stay at the Beijing University, Department of Chinese Language and Culture

 

1995-2000:                   

Institute of Far Eastern Studies, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague,

PhD thesis: Recorded Sayings of the Chan master Dongshan Liangjie

 

1994 – 2004:

Assistant professor at the Department of East Asian Studies, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava

 

2004 – 2009:

Associate professor at the Department of East Asian studies, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava

 

Since 2009:

Full professor at the Department of East Asian Studies, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava

 

2005–2013

Vice-Dean for International Affairs, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava.

 

 

Research interests:

Chinese intellectual history, Buddhism in China, Language registers in Chinese literary texts, Mediaeval Chinese

 

 

List of publications (selection):

 

A. Monograph

Benická, Jana. Povaha sveta: odstupňované spôsoby jej vhliadania v čínskom mahāyānovom buddhizme [Different Levels of Discernment of Reality in Chinese Mahāyāna Buddhism]. Bratislava: Lufema, 2003.

 

B. Scholarly Articles

Benická, Jana. “Some Remarks on the Satirical in Qian Zhongshu’s Novel Fortress Besieged.” In: Autumn Floods. Essays in Honour of Marian Gálik. R. D. Findeisen, R. H. Gassmann, eds. Bern: Peter Lang, European Academic Publishers, 1997, p. 351–61.         

Benická, Jana. “Language and Its Counterparts in Buddhism.” Azijske in afriške študije, IV, 2. L,  2000, p. 1–15.

 

Benická, Jana. “Fa: Did Its Meaning Change in Chinese Philosophy? Some Remarks on Fa in Confucianism and Legalism.” Asian and African Studies, Volume 10/2001, Number 1, 2001, p. 44–55.

 

Benická, Jana. “The Theory of the Non-sentient Beings Expounding Dharma in Chinese Buddhism.” The Indian International Journal of Buddhist Studies, Number–3, 2002, p. 1–33.

 

Benická, Jana.“Niekoľko poznámok k používaniu hláskovej abecedy v čínštine” [Some Remarks on Using Phonetical Alphabet in Chinese]. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine (19.–20. Október 2000). Bratislava: VEDA, 2002, p. 165–168.

 

Benická, Jana. “Concepts of ‘Levels’ of Discernment of Reality in Different Schools of Chinese Mahāyāna Buddhism.” Asian and African Studies, Volume 11/2002, Number 2, 2002, p. 169–184.

 

Benická, Jana. “Sú preklady čínskych buddhistických textov do západných jazykov deformované?” [Are Translations of Chinese Buddhist Texts into Western Languages Biased?]. Hieron, VI.-VII./2001-2002, p. 3–11.   

 

Benická, Jana. “Čínsky mahāyānový buddhizmus: odstupňované spôsoby vhliadania pravej povahy sveta.” [Chinese Mahāyāna Buddhism: Different Levels of Discernment of Reality] Studia Orientalia Slovaca, 1/2002, p. 29–43.

 

Benická, Jana. “Buddhizmus a Čína: jeho miesto v kontexte tradičných čínskych myšlienkových smerov”  [Buddhism And Its Role In Traditional Chinese Thinking]. In: M. Slobodník, G. Pirický, eds., Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. Bratislava: Chronos, 2003, p. 108–119.

 

Benická, Jana. “Zhongguo zhexue gainian li de ‘fa’—cong zaoqi zhexue jingdian dao fajia dui ‘fa’ de quanyi bijiao” [Theories On ‘Fa’ In Chinese Philosophy—From Earliest Works To Legalists]. Zhejiang wanli xueyuan xuebao (Journal of Zhejiang Wanli University), Vol.16. 2003.3, 2003, p. 45–50.

 

Benická, Jana. “Some Remarks to Medieval Commentaries on ‘Levels’ of Discernment of Reality of the Texts by Dongshan Liangjie.” Acta Orientalia, Vol. 56 (2003) No 2-4, p. 369–377.

 

Benická, Jana. “Večné ‘ja’ v čínskom buddhizme? Rozhovory majstra Nanyang Huizhonga s ‘chanovým hosťom z juhu’”  Studia Orientalia Slovaca, roč. II (2003), p. 61–79.

 

Benická, Jana. “Mind or Heart? On translating of the Character Xin of Chinese Buddhist Mahāyāna Texts into Western Languages.” Asian and African Studies, Volume 12/2003, Number 2, 2003, p. 148–158.

 

Benická, Jana. “Fa-cang (643–712): Traktát o zlatom levovi [Treatise on Golden Lion].” Filozofia, Roč. 58, 2003, č. 9, p. 612–623.

 

Ye Rong; Benická, Jana. “‘Shengjing’ dui ‘wenhua da geming’ hou jiwei menglong shiren de yingxiang.“ (Influence of the Bible on the ‘Dim Poets’ After the Cultural Revolution). Jidujiao wenhua xuebao: shenxue yu quanyi (Journal for the Study of Christian Culture: Theology and Interpretation), No. 10, 2003, p. 191–210.

 

Ye Rong; Benická, Jana. “Lun ‘Shengjing’ dui wenge hou jiwei menglong shiren de yingxiang.” (A Summary View on the Impact of the Bible on Some ‘Obscure Poets’ After the Cultural Revolution). Zhejiang wanli xueyuan xuebao: Renwen Shehui Kexue Ban (Journal of Zhejiang Wanli University: Humanities and Social Sciences), Vol. 34, No. 2, Mar. 2004, p. 77–83.

 

Benická, Jana.“Problém jednotnej transkripcie čínskych nábožensko–filozofických termínov.” In: Náboženská literatúraproblém jednotnej transkripcie. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004, p. 38–44.

 

Benická, Jana. “Taiwanci, Japonci alebo Číňania? O taiwanskej spoločnosti počas japonskej okupácie ostrova očami spisovateľa Wu Zhuoliua (1900–1976)” [Taiwanese, Japanese Or Chinese? Taiwanese Society Under Japanese Occupation In The Works Of The Writer Wu Zhuoliu]. Studia Orientalia Slovaca, roč. IV (2005), p. 125–140.

 

Benická, Jana.“Postavenie buddhizmu v cisárskej Číne (6. –13. storočie)” [The Role of Buddhism In Imperial China (6–13 Centuries)]. In: Slobodník, M., Kovács, A., eds. Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Bratislava: Chronos, 2006, p. 193–205.

 

Benická, Jana. “Xin as a ‘Qualitatively Equal’ Co-Constituent of Phenomena in Chinese Mahayana

Buddhism: Some Remarks on its Interpretations by Using the Terms of Western Philosophical Discourse.” Monumenta Serica, Vol. 54 (2006), p. 185–194.

 

Benická, Jana; Hubina, Miloš. “Traktát o bielom koňovi: problém inherencie?” [White Horse Treatise: A Problem of Inherency?] Studia Orientalia Slovaca, roč. V, (2006), p. 75–96.

 

Benická, Jana. “(Huayan-like) Notions of Inseparability (or Unity) of Essence and Its Function (or Principle and Phenomena) in Some Commentaries on ‘Five Positions’ of Benická, Jana. “Chan Master Dongshan Liangjie.” In: Hamar I, ed. Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism.  Harrasowitz, 2007, p. 243–251.

 

Benická, Jana. “Yogacara a jej teória existencie ‘objektívnej podpory mysle’”[Yogacara and Its Theory on the Existence of the “Objective Support” of the Mind]. Studia Orientalia Slovaca, roč. VI, (2007), p. 105–122.

 

Benická, Jana. “Speculative/Symbolical Elaborations on the Relationship between the Noumenal and Phenomenal Aspects of Reality According to the Chinese Caodong School.” In: Acta Universitatis Carolinae, Orientalia Pragensia XIV, Prague: Charles University, 2007, p. 103–114.

 

Ye Rong; Benická, Jana. “In the Quest of the Geographical Origin and the Name of Jingjiao in the Tang Dynasty.” Asian and African Studies,Volume XII, Issue 2, October 2008, p. 67–80.

 

Benická, Jana. “Chan Buddhism and Huayan: Yongjue Yuanxian (1578–1657) on the ‘Five Positions’ (Wu wei) Theory of Dongshan Liangjie.” Pismennyje pamiatniki Vostoka, 2 (9), 2008, p. 243–255.

 

Benická, Jana. “Distant Journeys and Roaming into Immortality, Or: There is No Better Place than Earth.” In: At Home in Many Worlds: Reading, Writing and Translating from Chinese and Jewish Cultures (Veröffentlichungen des Ostasien-Institus der Ruhr-Universität Bochum, Band 56). Findeisen R.D., Gad C.I., Katz-Goehr A, Pines Y., Yariv-Laor L., eds. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, s. 179–188.

 

Benická, Jana. “Qian Zhongshu a jeho román Weicheng—problémy prekladateľa so zmenami jazykového registra.” [Qian Zhongshu and his Novel Weicheng—Problems of Register in Translation]. Studia Orientalia Slovaca, Volume 9, Number 1 (2010), p. 83–93.


Benická, Jana. “Chinese Concept of Ancestral Worship System Versus Buddhist Vision of Human Community as Devoid of Kinship Ties.” In: Religious Change. Bratislava: Chronos, 2010, p. 45–50.

 

Benická, Jana. “dočasný pobyt s úmyslom vrátiť sa do svojej rodnej vlasti? Prípad čínskeho vysťahovalectva včera a dnes” [Temporary Residence and Intention to Return to Homeland: A Case of Chinese Emigration] In: Kultútna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie. Bratislava: Ekonóm, 2010, p. 39–53.

 

Benická, Jana. “Lin Yutang (1895–1976)—Fejtóny o vláde zákonmi a konfuciánskom jede” [Lin Yutang (1895–1976)—On Rule of Law and Confucian Poison] In: Sborník z česko–slovenské sinologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, p. 4–13.

 

Benická, Jana. “Čínsky svet a emigrácia: Prečo sa Číňania tradične stavali negatívne k fenoménu vysťahovalectva? [Chinese World and Emigration: Negative Approach to Emigration in Traditional China] In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2011, p. 38–45.

 

Benická, Jana. “Language Inconceivable? A Story of Chan Buddhism.” Chinese Journal of European Languages and Cultures, vol. 6, 2011, p. 437–444.

 

Benická, Jana. “On the Rule by Law and the Confucian Venom: Some Private Essays by Lin Yutang.” Studia Orientalia Slovaca, Volume 10, Number 2 (2011), p. 377–387.

 

Benická, Jana. “Perfect Identification with True Reality Revealed in Different Levels? A Case of Huayan and Chan Buddhism.“ Hieron: Studies in Comparative Religion, Vol. 1 (Hieron Series X), 2012.

 

Benická, Jana. “Lin Yutang as an Advocate of the ‘Discursive Classical Chinese’ (yuluti) Language Register.” Studia Orientalia Slovaca, Volume 11, Number 2 (2012), p. 225–238.

 

Ye Rong; Benická, Jana. “The ‘Three-Self Church’ Leaders’ Thoughts and Deeds in the Early Days of the People’s Republic of China.” Studia Orientalia Slovaca, Volume 12, Number 1 (2013), p. 55–74.

 

Benická, Jana; Hubina, Miloš. „Discourse on a White Horse—A Problem of Inherency?“ In: Talking Literature. Essays on Chinese and Biblical Writings and Their Interaction (Veröffentlichungen des Ostasien-Institus der Ruhr-Universität Bochum, Band 65), Findeisen R.D., Slobodník M., eds. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2013, p. 11-30.

 

“Liang Qichao (1873–1929) a jeho concept naratívnej literatúry v kontexte čínskeho buddhizmu.” [Liang Qichao (1873–1929) and his Concept of Narrative Literature in the Conctext of Chinese Buddhism]. In: Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca (Studia Orientalia Slovaca, Suplementum 2). Slobodník M., Gajdoš L., eds. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, p. 1-29.