Staff

Mgr. Martin Bača, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
docent vysokej školy, univerzity

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
Professor
02 9013 2241
G 317b
It is welcomed to arrange a consultation in advance by email.
Tuesday11:00 – 13:00

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
Associate Professor
+421 2 9013 2220
+421 2 9013 2242
Monday13:00 – 14:30

Mgr. Mariia Kazmyrchuk, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2243

Mgr. Tomáš König, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2230
02/593 39 447

M. A. Roderick Byron Salisbury, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2219

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
Associate Professor
+421 2 9013 2242

Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2231