Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Magdaléna Balázsová

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník finančný
+421 2 9013 2146

doc. PhDr. Milan Banyár PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2405
02/593 39 726
Št.223

Oľga Bárdyová MBA

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre ved. výskum a PhD., Referát vedeckého výskum a PhD. štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9013 2124

Mgr. John Peter Butler Barrer PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2262
G107

Mgr. Peter Barta PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2281

PhDr. Perla Bartalošová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka, APVV-18-0176
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2189

Mgr. Viera Bartková PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2290
02/593 39 735
Št11

doc. PhDr. Jana Bartová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2312
02/593 39 348
G304/a

prof. PhDr. Jozef Bátora DrSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2154
02/593 39 144
G327

prof. M. Phil. Jozef Bátora PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2085
00 421 2 59 24 41 94
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná