Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoskolský, univerzitný

E-mail: lanstyakfphil.uniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny: pondelok 9.05-10.35

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
zahraničný člen Maďarskej akadémie vied

E-mail: meszarosfphil.uniba.sk
Miestnosť: G118
Telefon: 02/59339-254
Konzultačné hodiny: pondelok  17.30 - 18.30
                               utorok      14.00 - 15.00

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Docenti

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. - vedúci katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: zoltan.csehyuniba.sk
Miestnosť: G118
Telefon: 02/59339-254
Konzultačné hodiny: streda  12.30 - 14.00

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: misadovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.30

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: polgar2@uniba.sk
Miestnosť: G146
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny:  štvrtok  12.30-14.00
                                   

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Odborní asistenti

Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: drabekovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-182
Konzultačné hodiny: štvrtok  14.20 - 15.50
                                                 

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: dusikovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-182
Konzultačné hodiny: pondelok 12.30 - 14.00

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: hizsnyaiovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-478
Konzultačné hodiny:  streda  13.00-14.30
                              

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Zahraniční lektori

Doc. Judit Szépe, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničná lektorka z Maďarska

Miestnosť: G146b
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny:   utorok   14.30 - 16.00
                                        
                        

 

     

Mgr. Taina Mylläri

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničná lektorka z Fínska

E-mail: taina.myllariuniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-182
Konzultačné hodiny:  streda  10.00 - 11.30

Doktorandi

Mgr. Enikő Czucz - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

Miestnosť: G146a
Telefon: 02/59339-484
Konzultačné hodiny:  streda   10.00-12.00

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Mgr. Klaudia Szabóová - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

Miestnosť: G146a
Telefon: 02/59339-484
Konzultačné hodiny:  streda   16.30-18.00

Publikačná činnosť:  publikácie

Akademický životopis

Mgr. Henrieta Takácsová - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

E-mail: takacsova27uniba.sk
Miestnosť: G146a
Telefon: 02/59339-484
Konzultačné hodiny: streda  9.00-10.30

Akademický životopis