Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoskolský, univerzitný

E-mail: lanstyakfphil.uniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny: utorok 14.00-15.30

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoskolský, univerzitný
zahraničný člen Maďarskej akadémie vied

E-mail: meszarosfphil.uniba.sk
Miestnosť: G118
Telefon: 02/59339-254
Konzultačné hodiny: pondelok 13.30 - 15.00

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Docenti

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. - vedúci katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: zoltan.csehyuniba.sk
Miestnosť: G118
Telefon: 02/59339-254
Konzultačné hodiny: pondelok  11.00 - 12.30

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: misadovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny: streda 10.00 - 11.30

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: polgar2@uniba.sk
Miestnosť: G146
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny:  štvrtok  12.30-14.00
                                   

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Odborní asistenti

Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: drabekovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-182
Konzultačné hodiny: štvrtok  12.30 - 14.00
                                                 

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: dusikovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-182
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 12.00

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoskolský, univerzitný

E-mail: hizsnyaiovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-478
Konzultačné hodiny:  štvrtok  9.00-10.30
                              

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Zahraniční lektori

Doc. Judit Szépe, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničná lektorka z Maďarska

Miestnosť: G146b
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny:   utorok   12.00 - 13.00
                                        
                        

 

     

Mgr. Taina Mylläri

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničná lektorka z Fínska

E-mail: taina.myllariuniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: 02/59339-182
Konzultačné hodiny: utorok  10.50 - 12.20

Doktorandi

Mgr. Szilárd Sebők - interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

E-mail: szilard.sebokfphil.uniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: 02/59339-486
Konzultačné hodiny: utorok 8.40 - 10.40

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Mgr. Klaudia Szabóová - interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

Miestnosť: G146a
Telefon: 02/59339-484
Konzultačné hodiny: štvrtok   9.30-11.00

Publikačná činnosť:  publikácie

Akademický životopis

Mgr. art. Pál Száz - Interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

E-mail:  szaz2uniba.sk
Miestnosť: G146a
Telefon: 02/59339-484
Konzultačné hodiny: szerda 14.05 - 15.35

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

 

 

Mgr. Henrieta Takácsová - interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

E-mail: takacsova27uniba.sk
Miestnosť: G146a
Telefon: 02/59339-484
Konzultačné hodiny: pondelok   14.00-15.30

Akademický životopis