Kontakty

Prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
e-mail: juraj.sedivyuniba.sk
tel.: + 421 2 59339274
miestnosť: 136 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 14:30 – 16:30

Projektové centrum

Mgr. Barbora Tancerová, M.A.
Rozvoj vedy, domáce a medzinárodné projekty
e-mail: barbora.tancerovauniba.sk
tel.: +421 2 59339399
miestnosť: 147a (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 – 15:30
                              utorok, štvrtok 9:00 – 11:30