Jana Výškrabková

Mgr. Jana VÝŠKRABKOVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 202b

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: po dohode e-mailom

Telefón: +421 2 9013 2328

Email: jana.vyskrabkova@uniba.sk

Doktorka Výškrabková absolvovala bakalárske a magisterské štúdium v programe učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorandské štúdium absolvovala v Studia Academica Slovaca – centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk (FiF UK) v odbore slovenský jazyk a vo svojej dizertačnej práci sa venovala otázkam lingvodidaktiky. Od roku 2020 do roku 2022 sa zúčastňovala kurzu Effective teaching for Internationalisation.

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

  • lingvodidaktika - vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
  • vysokoškolská pedagogika 

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúcej.

 

Zimný semester AR 2022/2023:

  • FiF.KPg/A-muSZ-002/22 - Metodológia pedagogického výskumu
  • FiF.SAS/A-boSC-049/21 - Multilingual communication
  • FiF.Dek/A-dSZ-502/21 - Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.

Letný semester AR 2022/2023:

  • FiF.Dek/A-dSZ-504/21 - Ako inovatívne učiť na vysokej škole II.

 

 

Projektová činnosť

  • Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Spoluriešiteľka projektu / Hlavná riešiteľka projektu Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD. / 2022/ 2024.
  • Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Spoluriešiteľka projektu, / Hlavná riešiteľka projektu Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD. / 2020 - 2023.