Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Základné štatistiky

                                                           

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedecké monografie, štúdie charakteru monografie, kapitoly v monografiách

 

43

54

51

64

33

26

50

51

53

77
31

12

34

79

36

11

32

51

33

8

10

z toho vydané doma

38

46

45

54

30

23

40

45

43

59

60

41

z toho vydané v zahraničí

5

8

6

10

3

3

10

6

10

18

19

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolské učebnice

1

3

9

19

12

7

8

8

9

5

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedecké práce v časopisoch

a zborníkoch

547

454

585

721

671

706

658

750

688

605

736

633

z toho domácich

423

347

455

553

491

493

503

565

501

407

493

406

z toho CCC

22

21

18

25

30

25

25

23

22

20

30

24

z toho WoS,
Scopus

 

 

 

 

 

 

1

4

2

13

16

22

z toho zahraničných

124

107

130

168

180

213

155

185

187

198

243

227

z toho CCC

8

4

9

7

5

6

5

9

12

15

11

21

z toho Wos,
Scopus

 

 

 

 

 

 

5

9

14

16

29

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriptá

5

5

21

24

13

12

7

16

16

11

13

14

Citácie

1611

1394

1903

1850

2132

1634

1868

1725

1601

1465

1983

1535

z toho domáce

1260

1052

1468

1421

1674

1241

1429

1339

1176

1021

1517

1098

z toho zahraničné

351

342

435

429

458

393

439

386

425

444

466

437