Základné štatistiky

 

2007

2008

2009

2010

2011


2012


2013


2014


2015


2016

Ved. monografie,

štúdie char. monografie, kapitoly v monografii 

/z toho a + b/

 

43

 

54

 

51

 

64

 

33

 

26

 

50

 

51

 

53

77

31

12

34

z toho doma

38

46

45

54

30

23

40

45

43

59

z toho v zahraničí

5

8

6

10

3

3

10

6

10

18

Vysokoškolské učebnice

1

3

9

19

12

7

8

8

9

5

Vedecké práce v časopisoch a zborníkoch

547

454

585

721

671

706

658

750

688

605

z toho v domácich

423

347

455

553

491

493

503

565

501

407

z toho v zahraničných

124

107

130

168

180

213

155

185

187

198

z toho ved. práce v zahr. karent. časopisoch

8

4

9

7

5

6

5

9

12

15

z toho ved. práce v dom. karent. časopisoch

22

21

18

25

30

25

25

2

22

20

z toho ved. práce WoS a SCOPUS - zahraničné

5

6

14

16

z toho ved. práce WoS a SCOPUS - domáce

1

4

2

13

Skriptá

5

5

21

24

13

12

7

16

16

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citácie

1611

1394

1903

1850

2132

1634

1868

1725

1601

1465

z toho domáce

1260

1052

1468

1421

1674

1241

1429

1339

1176

1021

z toho v zahraničí

351

342

435

429

458

393

439

386

425

444