Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Projektové centrum

Projektové centrum Filozofickej fakulty UK je informačné a poradenské centrum, ktoré poskytuje základné informácie, konzultácie a asistenčné služby záujemcom spomedzi všetkých pedagogických a vedeckých pracovísk fakulty, a to pri vyhľadávaní dotačných možností, podávaní domácich a medzinárodných grantov a projektovom riadení.

Medzi hlavné činnosti tohto servisu patrí:

Projektový servis poskytuje záujemcom prehľad grantových schém a grantových agentúr, zo Slovenska ako aj zo zahraničia, prostredníctvom ktorých môžu získať prostriedky na financovanie svojich výskumných projektov, vybudovanie a modernizáciu infraštruktúry, prehlbovanie svojho vzdelania, ako aj na nadviazanie spolupráce s medzinárodnou vedeckou komunitou a výskumnými tímami z domova a zo zahraničia.

Pri jednotlivých grantových schémach a agentúrach sú uvedené ich základné charakteristiky, špecifikácie a programy, ktoré ponúkajú, ako aj internetové odkazy, na ktorých sa záujemcovia môžu dozvedieť podrobnejšie informácie o grantových príležitostiach a možnostiach nadviazania vedeckej spolupráce.

V sekcii Aktuálne výzvy a granty sú uverejnené vyhlásené a neuzavreté výzvy relevantné pre spoločenské a humanitné vedy aj s dátumom uzavretia, základnou charakteristikou a internetovým odkazom, na ktorom záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie, vrátane úplného znenia výzvy.

Kontakt

Mgr. Barbora Tancerová, M. A.

Rozvoj vedy, domáce a medzinárodné projekty
e-mail:
barbora.tancerovauniba.sk
tel.: +421 2 593 39 399
miestnosť: 147a (Gondova ul., 1. poschodie)

Úradné hodiny
pondelok13:30 – 15:30
utorok09:00 – 11:30
streda13:30 – 15:30
štvrtok09:00 – 11:30

Mgr. Juraj Halas, PhD.

Rozvoj vedy, domáce a medzinárodné projekty
Projekty APVV a H2020
e-mail: juraj.halasuniba.sk
tel.: +421 2 593 39 399
miestnosť: 147a (Gondova ul., 1. poschodie)

Úradné hodiny
utorok12:00 – 16:00
streda12:00 – 16:00
štvrtok12:00 – 16:00
piatok11:00 – 15:00

Adresa

Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava