Kreatívna Európa

Program Kreatívna Európa sa zameriava na podporu európskeho audiovizuálneho, kultúrneho a kreatívneho sektora. Bol postavený na predchádzajúcich programoch MEDIA a MEDIA Mundus (2007 - 2013). Rozdielne grantového schémy v rámci tohto programu umožňujú účastníkom pôsobiť naprieč celou Európou a získavať tak nové publikum a skúsenosti.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en