Európa pre občanov

Európa pre občanov je program, z ktorého sú financované iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a občianskej participácie na úrovni EÚ.

Vzdelávacie a výskumné organizácie môžu v rámci programu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Hlavné ciele programu sú:

  • prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli únii, jej histórii a rozmanitosti;
  • posilňovať inštitúciu občianstva v Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Tri úrovne zodpovednosti za program:

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en