Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Marie Curie Actions

Schéma podporuje výskumníkov všetkých národností a zo všetkých vedeckých odborov v akomkoľvek štádiu ich kariéry. Schéma podporuje taktiež "priemyselné doktoráty" kombinujúce akademické výskumné štúdium s prácou v podnikoch a ďalšie inovatívne vzdelávanie, ktoré má potenciál zvyšovania zamestnanosti a profesijného rozvoja.

Okrem veľkorysého financovania výskumu majú vedci možnosť získať skúsenosti v zahraničí a v súkromnom sektore, a dokončiť svoje vzdelanie s nadobudnutými schopnosťami užitočnými pre rozvoj ich profesijnej kariéry.

Viac informácií o financovaní a požiadavkách pre uchádzačov