Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Európa pre občanov

Ide o nový program na obdobie rokov 2014 až 2020, z ktorého sú financované iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a občianskej participácie na úrovni EÚ.

Vzdelávacie a výskumné organizácie, okrem iných, môžu v rámci tohto programu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Hlavné ciele programu sú:

  • prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli únii, jej histórii a rozmanitosti;
  • posilňovať inštitúciu občianstv ak Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Tri úrovne zodpovednosti za program: