Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

Nový program Erasmus+ je zameraný na podporné akcie v oblastiach vzdelávania, školení, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020.

Erasmus+ nahrádza a spája v sebe nasledujúce programy:

  • program celoživotného vdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Gruntvig);
  • program Mládež v akcii;
  • päť programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, prgram pre spoluprácu s priemyselnými krajinami);
  • nová akcia šport.

Program ponúka grantové možnosti pre študentov, zamestnancov a dobrovoľníkov stráviť určité obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje skúsenosti. Okrem toho, podporuje organizácie v zapájaní sa do medzinárodných partnerstiev a zdieľaní inovatívnych praktík v oblastiach vzdelávania, školení a mládeže. Pod tento program spadajú aj JEAN MONNET granty.

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené medzi centralizované akcie a decentralizované akcie, ktoré sú koordinované národnými agentúrami jednotlivých členských štátov. Centralizované akcie sú koordinované na nadnárodnej úrovni, a to agentúrou: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency sídliacou v Bruseli.

Proces uchádzania sa o centralizované akcie prebieha nasledovnými spôsobmi: