Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bilaterálna spolupráca

V súlade so zákonom 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a reformou štátnej vedeckej a technickej politiky s cieľom skvalitniť, zefektívniť a modernizovať systém štátnej podpory výskumu a vývoja v medzinárodnej oblasti a vytvoriť jednotný systém výberu a hodnotenia domácich aj medzinárodných projektov výskumu a vývoja sa dňa 1. 6. 2006 uskutočnila delimitácia projektov v oblasti bilaterálnej spolupráce zo Sekcie Vedy a techniky Ministerstva školstva SR na Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Krajiny v rámci bilaterálnej spolupráce

Bulharsko, Čína, Francúzsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Srbsko, Taiwan

Bližšie informácie o možnostiach bilaterálnej spolupráce, ako aj zoznam otvorených výziev, je možné nájsť na stránke http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy