Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy a granty

Naposledy pridané výzvy sa zobrazujú ako prvé.

Grant a štipendium Vzdelávacej nadácie J. Husa

Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila aj v tomto roku výzvu na podávanie žiadostí o štipendiá a granty. Uzávierka je v oboch prípadoch 8. septembra 2019.

 1. Štipendium Husovej nadácie je určené začínajúcim akademikom (doktorandom a asistentom) do 35 rokov, ktorí pôsobia v spoločenských a humanitných vedách. Štipendium vo výške 80-tisíc Kč (ekvivalent v eurách) sa udeľuje na jeden rok.
 2. Grant Husovej nadácie je určený doktorandom alebo doktorom do 40 rokov, ktorí pôsobia v spoločenských a humanitných vedách. Maximálna výška grantu je 100-tisíc Kč (ekvivalent v eurách).

Viac informácií o programoch nájdete na:
http://www.vnjh.cz/programy-pro-vysoke-skoly/

Visegrad Grants – podávanie žiadostí k 1. 2. 2019

O podporu z Visegrad Grants Medzinárodného Visegrádskeho fondu sa môžu uchádzať univerzity, vedecké centrá, mimovládne organizácie, samosprávy a ďalšie organizácie.

V schéme Visegrad Grants je podmienkou zapojenie minimálne troch krajín V4 v jednej žiadosti. Maximálna dĺžka trvania projektov je 18 mesiacov. Projekty sa musia venovať jednému z cieľov (objectives) tejto schémy.

V schéme Visegrad+ Grants je podmienkou zapojenie minimálne 3 krajín V4 a jednej entity z Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) alebo zo západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko). Maximálna dĺžka trvania projektov je 18 mesiacov. Projekty sa musia venovať jednému z cieľov (objectives) tejto schémy.

V schéme Strategic Grants je podmienkou zapojení všetkých krajín V4. Maximálna dĺžka trvania projektov je 36 mesiacov; minimálna 12 mesiacov. Projekty sa musia orientovať na strategické priority V4.

Výška podpory: nie je stanovená

Oprávnené náklady, na ktoré možno žiadať podporu:

 • Náklady na tlač/vydanie publikácií
 • Prenájom a technické služby
 • Honoráre expertov, autorov, umelcov
 • Ubytovanie a strava
 • Cestovné a poštové náklady
 • Náklady na tlmočenie a preklad
 • Ocenenia a ceny
 • Kancelárske potreby a spotrebný materiál
 • Náklady na propagáciu
 • Náklady spojené s autorskými právami, licenčné poplatky, iné poplatky
 • Nepriame náklady (do výšky 15 % celkových nákladov)

Uzávierka podávania žiadostí: 1. februára 2019 (12:00)

Kompletné grantové podmienky:

https://www.visegradfund.org/apply/grants/

Bližšie informácie Vám tiež radi poskytneme v Projektovom centre FiF UK.