Nové výzvy a granty

Ak sa chcete zorientovať v grantových príležitostiach podľa vlastných kritérií, sledujte portály Funding & tenders a ITMS2014+.

PREHĽAD VÝZIEV (od najnovších po najstaršie)

Akcia Rakúsko – Slovensko: výzva na rok 2021

Projektové žiadosti v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je možné predkladať aj tento rok (najbližší termín je stanovený na 15. 5. 2021). Finančná podpora sa poskytuje na stimuláciu spolupráce medzi krajinami v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. V závislosti od typu žiadosti môže byť dĺžka projektu až 36 mesiacov. Finančná podpora takisto závisí od typu projektu, no maximálne ide o 20-tisíc eur/rok.

Bližšie informácie o výzve nájdete na webovej stránke www.aktion.saia.sk.

Výzva v rámci Small Grants Program Veľvyslanectva USA na Slovensku na rok 2021

Prioritné programové oblasti

  • podpora transatlantickej orientácie Slovenska prostredníctvom riešenia hybridných hrozieb vrátane dezinformácií a kybernetickej bezpečnosti 
  • podpora schopnosti Slovenska riešiť otázky právneho štátu vrátane obchodovania s ľuďmi a protikorupčných snáh 
  • posilňovanie nezávislých médií a žurnalistiky a pomoc pri rozvíjaní kritického myslenia  
  • podpora hospodárskej prosperity a energetickej bezpečnosti prostredníctvom partnerstva s USA vrátane inovatívnych prístupov k technológiám a podnikaniu  
  • podpora SR v oblasti ľudských práv a kultúry tolerancie a integrácie 
  • posilňovanie postavenia žien 
  • podpora medzikultúrneho porozumenia a výučby anglického jazyka na Slovensku  

Podmienkou účasti vo výzve je spolupráca s americkými expertmi, organizáciami či inštitúciami, ako aj zameranie projektu na posilnenie vzájomného porozumenia a kontaktov medzi Slovenskom a USA. 

Uzávierka výzvy: projekt možno podať v troch termínoch – do 31. januára, 30. apríla a do 31. júla 2021 (po každej uzávierke prebehne vyhodnotenie podaných projektov za dané obdobie) 

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 – 24 mesiacov 

Výška podpory: od 1000 do 24 999 dolárov (vo výnimočných prípadoch až 150 000 dolárov) 

Kompletné grantové podmienky: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/small-grants-program/