Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy a granty

Naposledy pridané výzvy sa zobrazujú ako prvé.

Small Grants Program Veľvyslanectva USA na Slovensku

Veľvyslanectvo USA na Slovensku vyhlásilo na rok 2020 Small Grants program.

Prioritné programové oblasti:

  • posilnenie právneho štátu, zodpovednosti vlády a protikorupčných iniciatív
  • podpora ľudských práv, marginalizovaných skupín a kultúry integrácie
  • posilnenie nezávislých médií, žurnalistiky a boja proti dezinformáciám
  • podpora hospodárskej prosperity a energetickej bezpečnosti
  • posilnenie angažovanosti Slovenska v globálnom mieri a stabilite
  • propagácia amerického umenia a kultúry alebo podpora výučby anglického jazyka na Slovensku

Podmienkou účasti vo výzve je spolupráca s americkými expertmi, organizáciami či inštitúciami, ako aj zameranie projektu na posilnenie vzájomného porozumenia a kontaktov medzi Slovenskom a USA.

Uzávierka výzvy: 15. augusta 2020

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 mesiacov

Výška podpory: od 1000 do 25 000 dolárov

Kompletné grantové podmienky: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/small-grants-program/