Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam prijatých uchádzačov na II. stupeň štúdia (Mgr.)

Zoznam prijatých uchádzačov na II. stupeň štúdia (Mgr.)

Zoznamy sú zverejnené v zmysle vnútorného predpisu UK 8/2015 a sú len informatívne, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Prijatí uchádzači na magisterský študijné programy marketingová komunikácia a psychológia sú identifikovaní identifikačným číslom prihlášky. Uvedení uchádzači sú prijatí v prípade, že ukončia prvý (bakalársky) stupeň štúdia do 31. 8. 2019.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača. Pri väčšine prehliadačov je to klávesová skratka Ctrl+F.

Na ostatné študijné programy sú prijatí všetci uchádzači, ktorí úspešne ukončia prvý (bakalársky) stupeň štúdia do 31. 8. 2019.

ID prihlasky popisStProgram skratka
304465 psychológia moPS
305152 psychológia moPS
305414 psychológia moPS
305569 psychológia moPS
306078 psychológia moPS
306380 psychológia moPS
306523 psychológia moPS
307291 psychológia moPS
307983 psychológia moPS
308072 psychológia moPS
308126 psychológia moPS
308172 psychológia moPS
308179 psychológia moPS
308182 psychológia moPS
308185 psychológia moPS
308265 psychológia moPS
308287 psychológia moPS
308294 psychológia moPS
308297 psychológia moPS
308299 psychológia moPS
308301 psychológia moPS
308304 psychológia moPS
308328 psychológia moPS
308333 psychológia moPS
308340 psychológia moPS
308346 psychológia moPS
308348 psychológia moPS
308351 psychológia moPS
308352 psychológia moPS
308358 psychológia moPS
308364 psychológia moPS
308411 psychológia moPS
308444 psychológia moPS
308508 psychológia moPS
308514 psychológia moPS
308526 psychológia moPS
308532 psychológia moPS
308537 psychológia moPS
308538 psychológia moPS
308541 psychológia moPS
308549 psychológia moPS
308650 psychológia moPS
308654 psychológia moPS
308664 psychológia moPS
308699 psychológia moPS
308811 psychológia moPS
308907 psychológia moPS
308911 psychológia moPS
308915 psychológia moPS
308925 psychológia moPS
309042 psychológia moPS
309046 psychológia moPS
309054 psychológia moPS
309058 psychológia moPS
309079 psychológia moPS
309106 psychológia moPS
309156 psychológia moPS
309171 psychológia moPS
309182 psychológia moPS
309184 psychológia moPS
309190 psychológia moPS
309237 psychológia moPS
309244 psychológia moPS
309270 psychológia moPS
309288 psychológia moPS
309289 psychológia moPS
309300 psychológia moPS
309302 psychológia moPS
309304 psychológia moPS
309313 psychológia moPS
309314 psychológia moPS
309320 psychológia moPS
309322 psychológia moPS
309328 psychológia moPS
309331 psychológia moPS
309337 psychológia moPS
309339 psychológia moPS
309340 psychológia moPS
309350 psychológia moPS
309354 psychológia moPS
309391 psychológia moPS
309395 psychológia moPS
309414 psychológia moPS
309443 psychológia moPS
309449 psychológia moPS
309455 psychológia moPS
309465 psychológia moPS
309533 psychológia moPS
309593 psychológia moPS
309621 psychológia moPS
309629 psychológia moPS
309635 psychológia moPS
309636 psychológia moPS
309638 psychológia moPS
309639 psychológia moPS
309681 psychológia moPS
309694 psychológia moPS
309696 psychológia moPS
309720 psychológia moPS
309734 psychológia moPS
309737 psychológia moPS
309762 psychológia moPS
309785 psychológia moPS
309801 psychológia moPS
309929 psychológia moPS
310516 psychológia moPS