Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Študijné programy magisterského štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Študijné plány otváraných magisterských programov

 

 Akreditované študijné programy

Jednoodborové štúdiumTRPP
archeológiaDMgr.215
archívnictvoDMgr.225
estetikaDMgr.220
etnológia a kultúrna antropológiaDMgr.210
filozofiaDMgr.222
históriaDMgr.240
informačné štúdiáDMgr.220
kulturológiaDMgr.220
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDMgr.212
marketingová komunikáciaDMgr.230
muzikológiaDMgr.210
muzeológia a kultúrne dedičstvoDMgr.220
pedagogikaDMgr.245
politológiaDMgr.250
psychológiaDMgr.290
religionistikaDMgr.215
ruské a východoeurópske štúdiáDMgr.222
slovanské štúdiáDMgr.24
slovenský jazyk a literatúraDMgr.215
sociológiaDMgr.235
stredoeurópske štúdiáDMgr.230
východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: japonský jazyk a kultúra)DMgr.222
žurnalistikaDMgr.250

 

 

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo TRPP
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraDMgr.22
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDMgr.23
anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúraDMgr.28
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDMgr.217
anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúraDMgr.22
anglický jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúraDMgr.22
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDMgr.210
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.29
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.210
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.29
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDMgr.21
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDMgr.22
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDMgr.24
francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúraDMgr.24
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.22
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.27
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDMgr.27
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDMgr.26
chorvátsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDMgr.22
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.22
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.23
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.22
nemecký jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúraDMgr.212
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.26
portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.22
portugalský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.22
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDMgr.26
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDMgr.25
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDMgr.22

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov TRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDMgr.25
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDMgr.28
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryDMgr.25
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDMgr.25
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDMgr.26
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúryDMgr.22
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDMgr.26
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDMgr.23
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDMgr.214
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDMgr.22
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný program pre neučiteľov)DMgr.210

 

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Mgr. - akademický titul "magister"