Denná forma

Predmety záverečnej štátnej skúšky:

 

  • Pedagogický základ učiteľstva
  • Psychologický základ učiteľstva (skúšobné požiadavky určuje katedra psychológie)
  • Didaktika aprobačného predmetu (skúšobné požiadavky určuje katedra, ktorá didaktiku aprobačného predmetu vyučuje)


Požiadavky na štátne záverečné skúšky

Pedagogický základ učiteľstva

Psychologický základ učiteľstva

Didaktika pedagogiky