Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Vítame vás na stránke určenej záujemcom o doktorandské štúdium "PhD.". Nájdete tu informácie o štúdiu, o akreditovaných študijných programoch a ďalšie užitočné údaje. V prípade, že ste nenašli to, čo hľadáte alebo potrebujete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás.

PhDr. Ester Mateášiková

Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, štipendiá
e-mail: ester.mateasikovauniba.sk, andrea.ligacova@uniba.sk
tel.: + 421 2 59339115, +421 2 59339481
miestnosť: 121 (1. poschodie, budova na Gondovej ul. 2)
úradné hodiny: pondelok, streda            13:30 - 15:30
                         utorok, štvrtok, piatok      9:00 - 11:30

Študijné programy

archeológia
dejiny filozofie
etnológia a kultúrna antropológia
muzikológia
literárna veda
slovenské dejiny
slovenský jazyk
slovenská literatúra
systematická filozofia
všeobecné dejiny

Slovenská akadémia vied

Archeologický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Historický ústav SAV
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Ústav etnológie SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339481
miestnosť: 121 (1. poschodie, budova na Gondovej ul. 2)

úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                            utorok, štvrtok, piatok  9:00 - 11:30

V dňoch 10.12. (pondelok), 14.12. (piatok) a 17.12. (pondelok) úradné hodiny nie sú z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie.

Študijné programy:

estetika
pomocné vedy historické
klasické jazyky
klinická psychológia
knižničná a informačná veda
masmediálne štúdiá
pedagogika
politická veda
religionistika
slavistika
sociológia
sociálna psychológia
teória a dejiny žurnalistiky
translatológia
východoázijské štúdiá
všeobecná jazykoveda