Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

 

Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Študijné plány bakalárskych programov

 

 Akreditované študijné programy

 

Jednoodborové štúdiumTRPP
andragogikaDBc.315
archeológiaDBc.329
archívnictvoDBc.325
dejiny umeniaDBc.320
estetikaDBc.330
etnológiaDBc.310
filozofiaDBc.320
históriaDBc.380
informačné štúdiáDBc.335
klasické jazykyDBc.33
kulturológiaDBc.325
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDBc.320
marketingová komunikáciaDBc.330
muzeológia a kultúrne dedičstvoDBc.315
muzikológiaDBc.310
pedagogikaDBc.330
politológiaDBc.360
psychológiaDBc.385
religionistikaDBc.325
ruské a východoeurópske štúdiáDBc.315
slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)DBc.315
slovanské štúdiáDBc.320
sociológiaDBc.350
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)DBc.350
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru)DBc.425
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk a kultúru)DBc.425
žurnalistikaDBc.350

 

 

Medziodborové štúdiumTRPP
dejiny umenia – história DBc.310
dejiny umenia – muzeológiaDBc.37
etnológia – filozofiaDBc.310
etnológia – históriaDBc.315
etnológia – muzeológiaDBc.315
etnológia – muzikológiaDBc.35
etnológia – religionistikaDBc.310
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)DBc.33
filozofia – históriaDBc.315
filozofia – religionistikaDBc.310
filozofia – sociológiaDBc.315
germanistika – informačné štúdiáDBc.35
história – informačné štúdiáDBc.310
história – muzeológiaDBc.315
história – muzikológiaDBc.35
história – religionistikaDBc.310
história – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)DBc.35
história – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk)DBc.35
história – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)DBc.35
história – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)DBc.35
informačné štúdiá – muzeológiaDBc.35

 

 

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvoTRPP
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúraDBc.33
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.38
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraDBc.33
anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.33
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.320
anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúraDBc.38
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.37
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.312
anglický jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.310
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.34
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.34
fínsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.32
fínsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.35
fínsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.33
fínsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraDBc.32
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.32
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
chorvátsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.33
chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.34
chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.34
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.32
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.37
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.33
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.310
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
nemecký jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúraDBc.310
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.34
portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
rumunský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.32
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovTRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDBc.312
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.315
učiteľstvo biológie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo filozofie a histórieDBc.315
učiteľstvo filozofie a matematiky**DBc.38
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo geografie* a histórieDBc.315
učiteľstvo geografie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDBc.320
učiteľstvo chémie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.310

Špecializácie označené * sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
Špecializácia označená ** sa realizuje v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Bc. - akademický titul "bakalár"