Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019

 

Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019

Študijné plány bakalárskych programov

 

 Akreditované študijné programy

 

Jednoodborové štúdiumTRPP
andragogikaDBc.335
archeológiaDBc.325
archívnictvoDBc.325
dejiny umeniaDBc.320
estetikaDBc.325
filozofiaDBc.320
históriaDBc.390
informačné štúdiáDBc.335
klasické jazykyDBc.35
kulturológiaDBc.325
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDBc.320
marketingová komunikáciaDBc.330
muzeológia a kultúrne dedičstvoDBc.310
muzikológiaDBc.310
pedagogikaDBc.330
politológiaDBc.360
psychológiaDBc.385
religionistikaDBc.325
ruské a východoeurópske štúdiáDBc.325
slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)DBc.315
slovanské štúdiáDBc.320
slovenský jazyk a literatúraDBc.320
sociológiaDBc.350
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)DBc.330
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)DBc.425
žurnalistikaDBc.350

 

 

Medziodborové štúdiumTRPP
dejiny umenia – história DBc.310
etnológia – filozofiaDBc.310
etnológia – germanistikaDBc.35
etnológia – históriaDBc.315
etnológia – muzeológiaDBc.325
etnológia – muzikológiaDBc.35
etnológia – religionistikaDBc.310
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)DBc.32
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk)DBc.32
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)DBc.33
filozofia – históriaDBc.315
filozofia – religionistikaDBc.310
filozofia – sociológiaDBc.315
germanistika – informačné štúdiáDBc.35
germanistika – muzikológiaDBc.35
história – informačné štúdiáDBc.310
história – muzeológiaDBc.315
história – muzikológiaDBc.35
história – religionistikaDBc.310
história – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)DBc.36
história – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk)DBc.36
história – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)DBc.36
história – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)DBc.37
informačné štúdiá – muzeológiaDBc.310

 

 

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvoTRPP
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra**DBc.35
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra**DBc.35
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.320
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.310
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra**DBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra**DBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.32
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra**DBc.35
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra**DBc.33
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra**DBc.33
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra**DBc.35
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra**DBc.33
holandský jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúraDBc.35
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.310
chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
chorvátsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.33
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra**DBc.35
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra**DBc.33
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra**DBc.35
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra**DBc.33
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.312
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.34
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.310
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
rumunský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovTRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDBc.312
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.315
učiteľstvo biológie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo estetickej výchovy a filozofieDBc.33
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a histórieDBc.315
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo geografie* a histórieDBc.315
učiteľstvo geografie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.315
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDBc.320
učiteľstvo chémie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.35

Špecializácie označené * sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
Študijné programy označené ** v súčasnosti posudzuje Akreditačná komisia. Rozhodnutie o priznaní práv na ich realizáciu očakávame, oproti pôvodnému predpokladu, v polovici februára.

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Bc. - akademický titul "bakalár"