Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy, na ktoré budú uchádzači prijatí bez nutnosti absolvovať prijímaciu skúšku

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,

v prípade, že ste si v prihláške na našu fakultu uviedli na prvom mieste, resp. uviedli v prihláške ako jediný jeden z nasledujúcich študijných programov, budete na štúdium prijatí bez nutnosti absolvovať prijímaciu skúšku. Táto skutočnosť vyplýva z faktu, že sa na uvedené študijné programy prihlásil rovnaký, resp. menší počet uchádzačov, než plánujeme prijať. O tejto skutočnosti Vás budeme taktiež informovať aj písomne.

archeológia
archívnictvo
estetika
etnológia
história
informačné štúdiá
klasické jazyky
kulturológia
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
muzeológia a kultúrne dedičstvo
pedagogika
religionistika
slovakistické štúdiá
stredoeurópske štúdiá
sociológia
slovanské štúdiá

dejiny umenia – história
dejiny umenia – muzeológia
etnológia – filozofia
etnológia – história
etnológia – muzikológia
etnológia – muzeológia
etnológia – religionistika
filozofia – história
filozofia – religionistika
filozofia – sociológia
história – informačné štúdiá
história – muzeológia
história – religionistika
história – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)
informačné štúdiá – muzeológia

anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a histórie
učiteľstvo filozofie a matematiky
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo geografie a histórie
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry