Doktorandské štúdium

Študijný program 2021/2022 2022/2023
archeológia 8
archeológia (externé) 1
dejiny filozofie 2
estetika 2
estetika (externé) 2
etnológia 6
klinická psychológia 10 12
klinická psychológia (externé) 1 2
knižničná a informačná veda 3
knižničná a informačná veda (externé) 2
kulturológia 1
kultúry a náboženstvá sveta 13
kultúry a náboženstvá sveta (externé) 5
literárna veda 13 11
literárna veda (externé) 3 2
masmediálne štúdiá 4
masmediálne štúdiá (externé) 8
mediálne a komunikačné štúdiá 7
mediálne a komunikačné štúdiá (externé) 12
muzeológia a kultúrne dedičstvo 2
muzeológia a kultúrne dedičstvo (externé) 2
muzikológia 7
muzikológia (externé) 6
politológia 7 8
politológia (externé) 1
pomocné vedy historické 3
pomocné vedy historické (externé) 4
religionistika 6
religionistika (externé) 5
slavistika 4 2
slavistika (externé) 1 1
slovenská literatúra 5 4
slovenská literatúra (externé) 4 5
slovenské dejiny 14 17
slovenské dejiny (externé) 7 11
slovenský jazyk 11 9
slovenský jazyk (externé) 3 1
sociológia 14 9
sociológia (externé) 4 3
systematická filozofia 9 10
systematická filozofia (externé) 3 4
teória a dejiny žurnalistiky 2
teória a dejiny žurnalistiky (externé) 2
translatológia 3 2
translatológia (externé) 6 4
umenovedné štúdiá 9
umenovedné štúdiá (externé) 11
všeobecná jazykoveda 3 4
všeobecná jazykoveda (externé) 8 8
všeobecné dejiny 11 20
všeobecné dejiny (externé) 6 4
východoázijské štúdiá 2