Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský, chorvátsky
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovanských filológií

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.
Členovia: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Andrej Solár, riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku; zástupca študentov: Alexander Prutkay

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie