Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Promócie PhD.

Promócie doktorandov, ktorí obhájili dizertačnú prácu na FiF UK alebo SAV zabezpečuje Rektorát Univerzity Komenského (RUK):

  • všetky otázky týkajúce sa promócii a vydania diplomu PhD. vám zodpovie Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia na RUK, p. dr. Gronová 02/59244293, michaela.gronovarec.uniba.sk.