Obhajoby dizertačných prác 2024

marec 2024

marec 2024

5. 3. 2024 o 13.00 hod. všeobecné dejiny
miestnosť Š429

Mgr. Martin Horička - Od sféry vplyvu k satelitnému štátu. Zahraničná politika tretej Československej republiky

školiteľ:       prof. Eduard Nižňanský, PhD.
oponenti:   prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
                    PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
                    doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.