Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác 2020

Obhajoby dizertačných prác - 2020

25.6.2020 o 10.30 hod.
literárna veda

Mgr. Mária Šibalová - Homiletická tvroba Leonarda Stoeckela. Pôst a Veľká Noc


školiteľ: prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc.
oponenti: prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD.
                  doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
                  doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

26.6.2020 o 9.00 hod.
klinická psychológia

Mgr. Viktor Svetský - Vzťah osobnostných čŕt a parametrov pohybov očí pri úlohách s voľným sledovaním podnetov


školiteľ: doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
oponenti: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
                  doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
                  Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

26.6.2020 o 11.00 hod.
klinická psychológia

Mgr. Silvia Blahunková - Vzťah osobnostných čŕt a parametrov pohybov očí pri úlohách s voľným sledovaním podnetov


školiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
oponenti: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
                  doc. PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
                  Mgr. Viera Cviková, PhD.

26.6.2020 o 14.00 hod.
klinická psychológia

Mgr. Jana Lišková - Reflexia vybraných štýlov vedenia v pracovných postojoch a správaní zamestnancov

školiteľka: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
oponenti: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
                  doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
                  PhDr. Martin Jakubek, PhD.

29.6.2020 o 14.00 hod.
estetika

Zdenka Valent-Belić - Imagologické podnety pre súčasnú literárnu estetiku (Obraz národa v inej národnej literatúre)

školiteľ: doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.
oponenti: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
                  doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
                  Mgr. Dana Hučková, CSc.

Júl 2020

9.7.2020 
11.00 a 13.00 hod.

slovenské dejiny

PhDr. Zdenko Gálik - Včasnostredoveký hrad Solgaďor (Szolgagyör) a jeho majetková doména

školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
                Mgr. Peter Labanc, PhD.
                Mgr. Marek Púčik, PhD.

Mgr. Marek Druga - Fundačný a donačný proces v kráľovských benediktínskych kláštoroch arpádovského Uhorska


školiteľka: PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
                doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
                doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.