Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác 2019

Obhajoby dizretačných prác - apríl 2019

08.04.2019 o 13.00 hod.

slavistika

 

Mgr. Sylvia Mičíková - Dedičstvo komunistického režimu v súčasnom ruskom verejnom diskurze

školiteľ:       doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

oponenti:    prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
                    doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.                 

                   Marína Zavacká, PhD.