Obhajoby dizertačných prác 2017

Obhajoby rok 2017

12.06.2017 o 9.00 hod.

klinická psychológia

Mgr. Anja Mustagrudič - Vzťahová väzba v súvislosti s poruchami správania u adolescentov

školiteľ: doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

oponenti: prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
                  Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD.
                  Mgr. Viera Cviková, PhD.

 

12.06.2017 o 11.00 hod.

klinická psychológia

Mgr. Margaréta Hapčová - Identifikácia špecifických skupín medzi obéznymi deťmi

školiteľ: doc. PhDr. Eva Uhrová, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
                  PhDr. Viera Andreánska, CSc.
                  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

 

12.6.2017 o 9.00 a 11.00 hod.

etnológia

Mgr. Natália Blahová - Inštitúcie a ich  reprezentácie krajanstva. Krajanská politika Slovenskej republiky a Slováci žijúci v Rumunsku

školiteľ: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.
                  doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
                  Mgr. Petra Ezzedine. PhD.

Mgr. Zuzana Pešťanská - Symbolické znečistenie a sféry morálneho uvažovania: koncepty nebezpečenstva v pôrodnici

školiteľ: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, PhD.
                  doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, PhD.
                  Mgr. Danjela Jerotjevič, PhD.

 

13.6.2017 o 9.00 hod.

etnológia

Mgr. Lucia Ditmarová - Fámy a súčasné povesti ako súčasť každodenného života. Výskum v prostredí Občianskeho združenia Proti prúdu

školiteľ: PhDr., Gabriela Kiliánová, CSc.

oponenti:  doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
                  doc. PhDr. Anna Hlôšková, PhD.
                  PhDr. Petr Janeček, PhD.

 

 

14.06.2017 o 10.00 hod.

masmediálne štúdiá

Mgr. Kristína Zelenáková - Analýza tvorby corporate identity začínajúcich event marketingových agentúr na Slovensku a v Českej republike

školiteľka: doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
                  Mgr. Zuzana Netíková, PhD.
                  Mgr. Lucia Kubinská, PhD.

 

19.6.2017 o 12.30 hod.

slovenské dejiny

Mgr. Adriana Sarközyová - Výchovná koncepcia Jána Bosca v kontexte pedagogického myslenia 19. stor. v Taliansku, jeho zrod a vývoj na Slovensku

školiteľ:  prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD.
               prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.

oponenti: prof. ThDr. Jozef Kutarňa, PhD.
                  doc. PhDr. Tomáš Kasper, PhD.
                  doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

 

 

19.6.2017 o 13.30 hod.

teória a dejiny žurnalistiky

Mgr. Róbert Šedivý - Osudy slovenských opozičných publicistov, resp. slovenskej opozičnej publicistiky po zlomovom roku 1968

školiteľka:  prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD.
                  PhDr. Elena Londáková, CSc.
                  doc. Mgr. Petr Žantovský, PhD.

 

 

20.6.2017 o 10.00 hod.

estetika

Mgr. art. Milina Sklabinski - Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa

školiteľ:  doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

oponenti: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
                  PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
                  Mgr. art. Martin Urban, PhD.

 

 

21.6. o 10.00 a 14.00 hod.

sociálna psychológia a psychológia práce

Mgr. Alexandra Ostertágová - Analýza rovnosti v deliberujúcej skupine: Sociálno-kognitívny prístup

školiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.

oponenti:  prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
                   PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
                   Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Mgr. Anna Šestáková - Rodové rozdiely v prežívaní  nezamestnanosti vo vzťahu k vnímanému  ekonomickému statusu a záväzku k práci

školiteľka: doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
                  doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
                  Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

 

 

21.6. o 9.00 hod, 11.00 a 14.30 hod.

politológia

Mgr. Veronika Oravcová - Vnútroexekutívny konflikt a politická stabilita v krajinách strednej a východnej Európy

školiteľ: doc. Mgr. M. A. Marek Rybář, PhD.

oponenti:  prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
                   doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
                   Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Mgr. Matej Navrátil - The EU’s Interstitial Effects: An organizational perspective on management of EU affairs in the EU’s neighbourhood

školiteľ: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

oponenti:  doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
                   Mgr. Radovan Geist, PhD.
                   prof. Jarle Trondal, PhD.

Samuel Spáč, M.A.  - By the judges, for the judges: the study of judicial selection in Slovakia

školiteľ: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

oponenti:  prof. PhDr. Darina Malová, PhD.
                   JUDr. Ladislav Vyhnánek, PhD., LL.M.
                   Maria Popova

 

26.6.2017 o 14.00 hod.

slovenská literatúra

Mgr. Matej Masaryk - Próza Janka Alexyho

školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Čúzy, PhD.

oponenti: prof. PhDr. František Koli, CSc.
                doc. PhDr. Dagmar Kročanová, PhD.
                doc. Mgr. Vladimír Barborík, PhD.
                

 

27.06.2017 o 9.00 hod.

kulturológia

Mgr. Miroslava Profantová - Vybrané aspekty globalizácie kultúry

školiteľka: prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.
                  prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
                  doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

 

27.06.2017 o 10.00 hod.

estetika

Mgr. Simona Mischnáková - Antiesencializmus v anglo-americkej estetike

školiteľ: prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
                  doc. PhDr. Jozef Cseres, PhD.
                  Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

 

27.06.2017 o 13.00 hod.

východoázijské štúdiá

Mgr. Bc. Peter Ondris - Čínsko-pakistanské vzťahy po roku 1974

školiteľ: prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

oponenti: prof. Mgr. Janka Benická, PhD.
                  doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
                  Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.

 

o 11.00 hod.

všeobecné dejiny

Mgr. Adam Sitár - Osudy zbehov z prvých križiackych výprav (1096 - 1108)

školiteľ: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhD.
                  doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
                  Mgr. Marek Meško, PhD.

 

o 11.00 hod.

dejiny filozofie

Mgr. František Škvrnda - Sókratova filotzofia v kontexte gréckej náboženskej tradícia

školiteľ: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.
                doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.
                 doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

 

28.6.2017 o 9.00 a 11.00 hod.

slovenské dejiny

Mgr. Pavol Demjanič - Nariadenia Jozefa II. vzťahujúce sa na Židov (1780 - 1790)

školiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

oponenti: dr. hab. Jan Jacek Bruski
                 prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
                 Mgr. Peter Podolan, PhD.

 

Mgr. Romana Štangová - Študenti z Uhorského kráľovstva na Univerzite v Krakove do konca stredoveku

školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
                Mgr. Miriam Hlavačková, PhD.
                Mgr. Marek Púčik, PhD.

 

28.06.2017 o 9.00 hod.

klasické jazyky

Mgr. Alexandra Kavečanská - K problematike spracovania fragmentov antických autorov

školiteľka: doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

                 doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD.

                  Mgr. Jozef Kordoš,PhD.

 

 

28.06.2017 o 11.00 hod.

klasické jazyky

Mgr. Marek Šibal - Collectio grammatica v rukopise Vind. Phil. gr. 172 zo zbierky Jána Sambuca

školiteľka: doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

                 doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD.

                  Mgr. Jozef Kordoš,PhD.

 

 

29.6. o 9.00, 11.00 a 14.00 hod.

systematická filozofia

Mgr. Sandra Palenčárová - "Režim pravdy" v diskurze zdravia. Príklad obezity

školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj

oponenti: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.
                 Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
                 Mgr. Ľubica Kobová, M.A., PhD.

Mgr. Katarína Poláková - Vzťah súkromnej a verejnej sféry ako konštitučný prvok demokracie

školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj

oponenti:  prof. PhDr. Jozef Lysý, PhD.
                 doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD.
                 PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

PhDr. Anna Sámelová - Moc ako filozofický problém: foucaultovská analýza moci v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska

školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj

oponenti: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
                 prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
                 doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

 

30.6.2017 o 9.00 a 11.00 hod.

dejiny filozofie

Mgr. Štefan Zolcer - Filozofia procesu A.N.Whiteheada

školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, PhD.
                 doc. Mgr. Marián Palenčár, PhD.
                 doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

 

systematická filozofia

Mgr. Romana Javorčeková - Premeny človeka, spoločnosti a moci v súradniciach filmu

školiteľ: doc. PhDr. Jozef Pauer, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Marián Zervan, CSc.
                prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.
                Mgr. Róbert Karul, PhD.

 

3.7.2017 o 13.00 hod.

sociálna psychológia a psychológia práce

Mgr. Soňa Rossi - Tranzícia zo školy do zamestnania u absolventov psychológie v súvise s pracovnou spokojnosťou, subjektívnou pohodou a vývinovým obdobím

školiteľka: doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
                 prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.
                  doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

 

 

6.7.2017 o 11.00 hod.

translatológia

Mgr. Katarína Koreňová - Recepcia detskej prekladovej literatúry na Slovensku

školiteľ: doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
                 prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
                  doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.

 

24.8.2017 o 10.00 hod.

politológia

Rajab Almariyed - Arabské revolúcie medzi realitou a prianím

školiteľ: PhDr. Gabriel Pirický, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Soňa Szomolányi, CSc.
                  Mgr. Emanuel Beška, PhD.
                  Mgr. Radovan Geist, PhD.

 

25.08.2017 o 11.00 hod.

klasické jazyky

Mgr. Dáša Čiripová - Grécka dráma v rímskom období


školiteľka: doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

                 doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD.

                  doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.