Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuality 9.8.2019

9.8.2019

Cenník preukazov platný pre akademický rok 2019/2020 je:


preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,00 €
preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 €
preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €
duplikát preukazu 7,00 €

 

Novoprijatí aj pokračujúci študenti

Študent má možnosť si vybrať, ktorý typ preukazu (vizuál ISIC, reps. NO ISIC) chce mať. Podľa svojej voľby zadá požiadavku na výrobu preukazu prostredníctvom elektronickej návratky v systéme AiS. Upozorňujeme študentov, že UK nemá možnosť akceptovať a validovať ICIS preukazy zo stredných škôl, resp. iných vysokých škôl. Preto svoju voľbu dobre uvážte. V prípade, že si zvolíte vizuál NO ISIC a neskôr by ste sa rozhodli pre vizuál ISIC, budete si musieť zaplatiť preukaz s vizuálom ISIC v plnej výške. Funkcionality jednotlivých typov preukazov sú uvedené v tabuľke vyššie.

AK sa rozhodnete pre vizuál ISIC, nezabudnite vyplniť prihlášku do občianskeho združenia CKM SYTS na stránke https://gdpr.uniba.sk.

V prípade, že ste držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave a budete v akademickom roku 2019/2020 požadovať iba validáciu preukazu študenta, systém Vám vygeneruje poplatok za prolongačnú známku ISIC vo výške 13,- €. V prípade, že budete chcieť preukaz prolongovať známkou NO ISIC, uhraďte, prosím, iba 3,- € za dodržania platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) aj na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Ak máte pocit, že Vám systém vygeneroval neadekvátnu sumu, kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie.

V prípade, že steboli držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave, a tento už nemáte, resp. preukaz máte poškodený a je potrebné vyrobiť duplikát, prosím kontaktujte RVVČ na adrese andrea.ligacova@uniba.sk a ester.mateasikova@uniba.sk. Do mailu uveďte, prosím, informáciu, o ktorý vizuál preukazu máte záujem.

 

1.7.2019

Oznam

na základe rozhodnutia dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara budú
úradné hodiny pracovísk dekanátu a ďalších pracovísk fakulty v mesiacoch júl a august (1.7. - 31.8.) počas všetkých pracovných dní predpoludním od 9,00 h do 11,30 h.

 

----------------------------

Vážené doktorandky, 

Vážení doktorandi,

 

- ak plánujete v akademickom roku 2018/2019 ukončiť svoje štúdium obhajobou dizertačnej práce, informujem Vás o tom, že termín na odovzdanie elektronickej verzie dizertačnej práce do AIS je 31. marec 2019

najneskôr do 3. apríla 2019, do 15:00 h. je potrebné odovzdať vytlačenú verziu práce v 4 exemplároch spolu so všetkými dokladmi (uvedenými na doktorandskej stránke) na referáte pre doktorandské štúdium - vytlačená verzia musí byť formálne aj obsahovo totožná s elektronickou verziou

 

- doktorandi a doktorandky, ktorí/é postupujú do ďalšieho ročníka, musia mať hodnotenie zapísané v AIS najneskôr do 30.6.2019 a zároveň najneskôr do tohto termínu musí byť podpísaný výstup z AIS a vyplnený index doručený na RVVČ