Tútorky a tútori pre AR 2023/2024

Oznam

V tento akademický rok sme sa v Študentskej časti Akademického senátu (ŠČAS) pokúsili zabezpečiť pre vás - všetkých prvákov a prváčky staršie spolužiačky a spolužiakov vo vašich študijných programoch, ktorí vám budú k dispozícii (nielen) počas vašich prvých týždňov na fakulte. Na tútorov sa môžete obracať so všetkými nejasnosťami a otázkami, ktoré sa vám vynoria a nebudete ich považovať za natoľko dôležité, aby ste s nimi kontaktovali formálne orgány fakulty. Sme radi, že sa nám podarilo zapojiť do tútorskej aktivity vyše 30 ochotných starších študentov a študentiek. Tu je ich aktuálny zoznam podľa študijných programov i s relevantnými kontaktmi (ak v kontaktoch nie sú uvedené sociálne siete tútorstva, neváhajte o ne požiadať v úvodnej správe).

Ak Váš program nemá tútora a Vaša otázka priamo súvisí s obsahom Vášho štúdia, odporúčame kontaktovať študijného poradcu alebo poradkyňu na Vašej katedre. Ak sa Vaša otázka týka všeobecne Vášho štúdia a chcete ho položiť neformálnemu kontaktu, využite sociálne siete Študentskej časti Akademického senátu (FB @scasfifuk, IG @fifuk_senatori). Sme tu pre vás.

V prípade, že ste staršou študentkou alebo študentom v programoch bez tútorstva, potešíme sa, ak nám prejavíte svoj záujem o obsadenie voľného miesta.

 

Jednoodborové študijné programy

Archeológia

- Marianna Jančušová (jancusova9@uniba.sk)

 

Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia kultúrneho dedičstva

- Lucia Halajová (halajova26@uniba.sk, FB @lucka.halajova)

 

Dejiny umenia

- Laura Répášová (repasova8@uniba.sk)

 

Estetika

- Sára Jeleňová (jelenova13@uniba.sk, FB @sara.jelenova)

- Filip Vrabeľ (vrabel47@uniba.sk, FB @filipkooooo2)

 

Etnológia

- Magdaléna Martišková (martiskova27@uniba.sk, FB @magdalena.martiskova)

 

Filozofia

- Samuel Polakovič (polakovic37@uniba.sk, FB @samuel.polakovic.9)

- Tomáš Ševčík (sevcik64@uniba.sk, IG @tomas5773)

- Lukáš Šprto (sprto2@uniba.sk)

 

Germánske štúdiá

- Matúš Kopček (kopcek6@uniba.sk, FB @matus.kopcek, IG @matuskopcek.exe)

- Timon Németh (nemeth94@uniba.sk, IG @timonemeth)

 

História

- Emma Gombitová (gombitova8@uniba.sk, IG @egombitova)

- Ivan Nociar (nociar18@uniba.sk, FB @Ivan Nociar)

- Eva Rutšeková (rutsekova1@uniba.sk, FB @evka.rutsekova)

- Tomáš Ševčík (sevcik64@uniba.sk, IG @tomas5773)

 

Informačné štúdiá

- Roberta Simanová (simanova15@uniba.sk, IG @tasymanna)

 

Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Marketingová komunikácia

- Svetlana Vdoviaková (vdoviakova3@uniba.sk,)

 

Muzikológia

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Pedagogika

- Zuzana Nemcová (nemcova110@uniba.sk, FB @zuzana.nemcovaasi, IG @zuzaanem)

 

Politológia

- Miroslav Malinovský (malinovsky6@uniba.sk, FB @miroslav.malinovsky.12)

- Dominika Šimová (simova92@uniba.sk, FB @dominika.simova.16)

 

Psychológia

- Michaela Bernátová (bernatova49@uniba.sk, FB @michaela.bernatova.395)

- Ingrid Gážiová (gaziova40@uniba.sk, FB @inka.gaziova, IG @i_gaziovaa)

- Ján Lisý (lisy16@uniba.sk, FB @jan.lisy.35, IG @johny_lisy)

- Daniel Löffler (loffler6@uniba.sk, FB @loffler.daniel, IG @loffler.daniel)

 

Religionistika

- Ema Hlavová (hlavova9@uniba.sk, FB @Ema.Hathaway)

 

Románske štúdiá

- Michaela Molnárová (molnarova203@uniba.sk, IG @michaelamolnar)

- Dominika Orlíková (orlikova2@uniba.sk, FB @Dominika Orlíková, IG @domiorlikova)

 

Ruské a východoeurópske štúdiá

- Nina Hromadová (hromadova19@uniba.sk, FB @Nina Hromadová, IG @kdebysombol_useba)

 

Slovanské štúdiá

- Štefan Riška (riska9@uniba.sk, FB @stefan.riska, IG @stefanriska)

 

Slovenský jazyk a literatúra

- Eva Lucia Rehaneková (rehanekova1@uniba.sk, FB @evkalulu)

 

Sociológia

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Stredoeurópske štúdiá

- Beáta Czuczorová (czuczorova6@uniba.sk, FB @beata.czuczor)

 

Východoázijské jazyky a kultúry

- Peter Peško (pesko9@uniba.sk, FB @peter.pesko.7, IG @petopesko)

 

Žurnalistika

- Alžbeta Vojtušová (vojtusova8@uniba.sk, IG @druiceluc)

 

Študijné programy so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Anglický jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Miroslava Dirgová (dirgova5@uniba.sk, FB @Miska Dirgova, IG @10cats_in_a_trenchcoat)

- Nina Hromadová (hromadova19@uniba.sk, FB @Nina Hromadová, IG @kdebysombol_useba)

- Matúš Kopček (kopcek6@uniba.sk, FB @matus.kopcek, IG @matuskopcek.exe)

- Dominika Orlíková (orlikova2@uniba.sk, FB @Dominika Orlíková, IG @domiorlikova)

 

Arabský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Miroslava Dirgová (dirgova5@uniba.sk, FB @Miska Dirgova, IG @10cats_in_a_trenchcoat)

 

Bulharský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Francúzsky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Michaela Molnárová (molnarova203@uniba.sk, IG @michaelamolnar)

 

Grécky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Holandský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Timon Németh (nemeth94@uniba.sk, IG @timonemeth)

 

Latinský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Maďarský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Nemecký jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Matúš Kopček (kopcek6@uniba.sk, FB @matus.kopcek, IG @matuskopcek.exe)

- Timon Németh (nemeth94@uniba.sk, IG @timonemeth)

 

Ruský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Nina Hromadová (hromadova19@uniba.sk, FB @Nina Hromadová, IG @kdebysombol_useba)

 

Slovenský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Michaela Molnárová (molnarova203@uniba.sk, IG @michaelamolnar)

 

Španielsky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Dominika Orlíková (orlikova2@uniba.sk, FB @Dominika Orlíková, IG @domiorlikova)

 

Taliansky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Študijné programy v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Veronika Kajošová (kajosova3@uniba.sk, IG @doritheblob)

- Lenka Kyjanicová (kyjanicova1@uniba.sk, FB @lenka.kyjanicova, IG @kyjanicova)

 

Filozofia (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Veronika Kajošová (kajosova3@uniba.sk, IG @doritheblob)

- Kristína Hoľková (holkova26@uniba.sk, FB @kikuska.holkova, IG @let_s_feel)

 

História (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Sandra Plaskoňová (plaskonova5@uniba.sk, FB @sandra.plaskonova, IG @sandraplaskonova)

 

Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- v prípade potreby Vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Nemecký jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Timon Németh (nemeth94@uniba.sk, IG @timonemeth)

 

Pedagogika (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Damián Samuel Ovečka (ovecka2@uniba.sk, FB @damian.ovecka, IG @damiovecka)

 

Slovenský jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Kristína Hoľková (holkova26@uniba.sk, FB @kikuska.holkova, IG @let_s_feel)

- Lenka Kyjanicová (kyjanicova1@uniba.sk, FB @lenka.kyjanicova, IG @kyjanicova)

- Damián Samuel Ovečka (ovecka2@uniba.sk, FB @damian.ovecka, IG @damiovecka)

- Sandra Plaskoňová (plaskonova5@uniba.sk, FB @sandra.plaskonova, IG @sandraplaskonova)