Tútorky a tútori pre AR 2022/2023

Oznam

V tento akademický Študentská časť Akademického senátu FiF UK (ŠČAS) zabezpečila pre prvákov a prváčky staršie spolužiačky a spolužiakov v jednotlivých študijných programoch, ktorí/é im budú k dispozícii (nielen) počas prvých týždňov na fakulte. Na tútorov a tútorky sa študentky a študenti môžu obracať so všetkými nejasnosťami a otázkami týkajúcimi sa štúdia a mimoškolských aktivít, ktoré nebudú považovať za natoľko dôležité, aby nimi kontaktovali formálne orgány fakulty.  ŠČASu sa do tútorskej aktivity podarilo zapojiť vyše 40 ochotných starších študentov a študentiek. Tu je ich aktuálny zoznam podľa študijných programov i s relevantnými kontaktmi (ak v kontaktoch nie sú uvedené sociálne siete, je možné o ne požiadať mailom).

Ak Váš program nemá tútora a Vaša otázka priamo súvisí s obsahom Vášho štúdia, odporúčame kontaktovať študijného poradcu alebo poradkyňu na Vašej katedre. Ak sa Vaša otázka týka všeobecne Vášho štúdia a chcete ho položiť neformálnemu kontaktu, využite sociálne siete Študentskej časti Akademického senátu (FB @scasfifuk, IG @fifuk_senatori). Sme tu pre vás.

V prípade, že ste staršou študentkou alebo študentom v programoch bez tútorstva, potešíme sa, ak nám prejavíte svoj záujem o obsadenie voľného miesta.

 

Jednoodborové (a medziodborové) študijné programy

Archeológia

- Natália Gerthoferová (gerthoferova1@uniba.sk, FB @natalia.g.gerthoferova)

 Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia kultúrneho dedičstva

- Viktória Psotková (psotkova5@uniba.sk)

 Dejiny umenia

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Estetika

- Sára Jeleňová (jelenova13@uniba.sk)

 Etnológia

- Simona Sládkovičová (sladkovicova2@uniba.sk)

 Filozofia

- Laura Stepanovičová (stepanovicova4@uniba.sk)

- Martin Smutný (smutny11@uniba.sk)

- Tomáš Györi (gyori4@uniba.sk)

 Germánske štúdiá

- Terézia Tršová (trsova3@uniba.sk)

- Timon Németh (nemeth94@uniba.sk, FB @timon.nemeth, IG @timonemeth)

 História

- Eva Rutšeková (rutsekova1@uniba.sk)

- Jessica Mačáková (macakova34@uniba.sk)

- Martin Smutný (smutny11@uniba.sk)

 Informačné štúdiá

- Iva Hevesiová (hevesiova6@uniba.sk, FB @iva.hevesi)

 Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Marketingová komunikácia

- Romana Lokšíková (loksikova5@uniba.sk, FB @romca.loksikova)

 Muzikológia

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Pedagogika

- Adam Molnár (molnar130@uniba.sk, FB @100008189470711)

 Politológia

- Viktória Zaričňaková (zaricnakova1@uniba.sk)

 Psychológia

- Branislav Ciglan (ciglan2@uniba.sk, FB @branko.ciglan, IG @branislav_ciglan)

- Jakub Januška (jakub.januska@uniba.sk)

- Michaela Bernátová (bernatova49@uniba.sk, FB @michaela.bernatova.395)

 Religionistika

- Tomáš Alexander Lawrence Hoffmann (hoffmann11@uniba.sk)

 Románske štúdiá

- Kristína Bölcsová (bolcsova8@uniba.sk)

- Michaela Molnárová (molnarova203@uniba.sk)

 Ruské a východoeurópske štúdiá

- Beáta Koššová (kossova6@uniba.sk, FB @bea.koss.10)

 Slovenský jazyk a literatúra

- Eva Lucia Rehaneková (rehanekova1@uniba.sk)

 Slovanské štúdiá

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Sociológia

- Anastasia Vorobiova (vorobiova1@uniba.sk)

 Stredoeurópske štúdiá

- Patrícia Velčická (velcicka6@uniba.sk)

- Sarah Nerádová (neradova6@uniba.sk)

 Východoázijské jazyky a kultúry

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Žurnalistika

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 

Študijné programy so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Anglický jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Andrea Markuseková (markusekova6@uniba.sk)

- Dominika Štefunková (stefunkova25@uniba.sk)

- Kristína Bölcsová (bolcsova8@uniba.sk)

- Kristína Ondrášová (ondrasova8@uniba.sk, FB @kristinaondrasova.ok)

- Miroslava Dirgová (dirgova5@uniba.sk)

- Monika Smolková (smolkova38@uniba.sk, FB @monika.a.smolkova)

- Nina Hromadová (hromadova19@uniba.sk)

- Veronika Danková (dankova94@uniba.sk)

 Arabský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Miroslava Dirgová (dirgova5@uniba.sk)

- Veronika Danková (dankova94@uniba.sk)

 Bulharský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Francúzsky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Michaela Molnárová (molnarova203@uniba.sk)

 Grécky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Andrea Markuseková (markusekova6@uniba.sk)

 Holandský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Timon Németh (nemeth94@uniba.sk, FB @timon.nemeth, IG @timonemeth)

 Latinský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Andrea Markuseková (markusekova6@uniba.sk)

 Maďarský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- v prípade potreby vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Nemecký jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Timon Németh (nemeth94@uniba.sk, FB @timon.nemeth, IG @timonemeth)

 Ruský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Nina Hromadová (hromadova19@uniba.sk)

 Slovenský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Kristína Ondrášová (ondrasova8@uniba.sk, FB @kristinaondrasova.ok)

- Monika Smolková (smolkova38@uniba.sk, FB @monika.a.smolkova)

 Španielsky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Kristína Bölcsová (bolcsova8@uniba.sk)

 Taliansky jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

- Dominika Štefunková  (stefunkova25@uniba.sk)

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Anastasiia Klymenko (klymenko1@uniba.sk, FB @100051701962862, IG @realanastasiaklim)

- Andrii Zubov (zubov1@uniba.sk)

- Lenka Kyjanicová (kyjanicova1@uniba.sk)

 Filozofia (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Anastasiia Klymenko (klymenko1@uniba.sk, FB @100051701962862, IG @realanastasiaklim)

- Kristína Hoľková (holkova26@uniba.sk, FB @kikuska.holkova, IG @let_s_feel)

 História (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Adam Urík (urik6@uniba.sk, FB @adamek.urik, IG @adamek_urik)

 Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- v prípade potreby Vám poradí ŠČAS alebo študijný poradca na katedre

 Nemecký jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Terézia Tršová (trsova3@uniba.sk)

 Pedagogika (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Adam Molnár (molnar130@uniba.sk, FB @100008189470711)

 Slovenský jazyk a literatúra (učiteľstvo a pedagogické vedy)

- Adam Molnár (molnar130@uniba.sk, FB @100008189470711)

- Kristína Hoľková (holkova26@uniba.sk, FB @kikuska.holkova, IG @let_s_feel)

- Lenka Kyjanicová (kyjanicova1@uniba.sk)