Zoznam cvičných škôl - pedagogické praxe

 

Filozofická fakulta UK má zmluvy s cvičnými školami, v ktorých prebiehajú pedagogické praxe (hospitačné, priebežné a súvislé) študentov učiteľských študijných  programov. Presná forma spolupráce je vymedzená v zmluvách registrovaných v CRZ.

Zoznam cvičných škôl:

  

BRATISLAVA

gymnáziá

1.                                                         Gymnázium Metodova 2, 821 08 Bratislava 2

2.                                                         Gymnázium Svätej Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava

3.                                                         Gymnázium L. Sáru, 841 04 Bratislava 4

4.                                                         Gymnázium Hubeného 23, 831 05 Bratislava 35

5.                                                         Gymnázium Bilíková 24, 844 19 Bratislava 42

6.                                                         Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 2

7.                                                         Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, 821 09 Bratislava 2

8.                                                         Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/a, 811 02 Bratislava 1

9.                                                         Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava 2

10.                                                       Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, 851 01 Bratislava 5

11.                                                       Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

12.                                                       Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava

13.                                                       Gymnázium Grösslingova 18, 811 09 Bratislava

14.                                                       Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava

15.                                                       Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava

16.                                                       Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

17.                                                       Evanjelické Lýceum v Bratislave, Vranovská 2, 851 02  Bratislava

18.                                                       Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava

19.                                                       1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava

 

stredné školy

20.                                                       Cirkevné konzervatórium Bratislava, Beňadická 16, 851 06 Bratislava 5

21.                                                       Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava

22.                                                       Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 52/5, 811 02 Bratislava

23.                                                       Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 844 20 Bratislava

24.                                                       Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

25.                                                       Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5

26.                                                       Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava

27.                                                       Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava

28.                                                       Obchodná akadémia, Račianska 10, 831 02 Bratislava

29.                                                       Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

 

základné školy a ostatné

30.                                                       British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava

31.                                                       Jazyková škola The Bridge, Baštová 7, Bratislava

32.                                                       Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava

33.                                                       Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava

34.                                                       ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

35.                                                       ZŠ a MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

36.                                                       Nezisková organizácia EDULAB, Riegeleho 1, 811 02 Bratislava

37.                                                       Základná škola, Budatínska 64, 851 06 Bratislava

38.                                                       Centrum MEMORY n. o., Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava

39.                                                       Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

40.                                                       Základná škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava

41.                                                       Základná škola, Hlboká cesta, 811 04 Bratislava

42.                                                       Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava

43.                                                       Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava

44.                                                       Základná škola s materskou školou, Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

 

MIMO BRATISLAVY

45.                                                       Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava

46.                                                       Spojená škola, Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce

47.                                                       Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

48.                                                       Gymnázium Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

49.                                                       Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

50.                                                       Základná škola Bartolomeja Krpelca, Ulica Tarasa Ševčenka 3, 085  55 Bardejov

51.                                                       Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov

52.                                                       Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

53.                                                       Základná škola Partizánska 6, Partizánska 6, 657 01 Bánovce nad Bebravou

54.                                                       Stredná a športová škola s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

55.                                                       Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

56.                                                       Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty

57.                                                       Základná škola Matyása Korvína s VJM, Rybárska 2, 931 01 Šamorín

58.                                                       Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

59.                                                       Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

60.                                                       Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec

61.                                                       Evanjelická spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

62.                                                       Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

63.                                                       Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

64.                                                       Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

65.                                                       Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

66.                                                       Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7239/30, 917 01 Trnava

67.                                                       Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

68.                                                       Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, 02 201 Čadca

69.                                                       Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

70.                                                       Základná škola s materskou školou, 1. mája 3, 900 84 Báhoň

71.                                                       Súkromná základná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec

72.                                                       Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

73.                                                       Základná škola Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351/34, 916 21 Čachtice

74.                                                       Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta

75.                                                       Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra

76.                                                       Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

77.                                                       Gimnázium Imre Madácha, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

78.                                                       Stredná zdravotnícka škola, Športová ul. 394/34, 929 01 Dunajská Streda

79.                                                       Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno

80.                                                       Základná škola Sídlisko II 1336, Sídlisko II, 093 01 Vranov

81.                                                       Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, 064 01 Stará Ľubovňa

82.                                                       Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky

83.                                                       Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno

 

CVIČNÉ ŠKOLY SO ZMLUVOU NA DOBU URČITÚ (BRATISLAVA + MIMO BRATISLAVY)

84.                                                       Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava