Prospechové štipendium pre študentov vyšších ročníkov

Vážené študijné priemery platné pre jednotlivé študijné odbory študentov 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia a 2. roka magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022, do výšky ktorých bude v súlade s platným štipendijným poriadkom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského priznané prospechové štipendium za študijné výsledky dosiahnuté počas celého akademického roka 2020/2021, zverejníme v priebehu novembra 2021.