Zoznam cvičných škôl - pedagogické praxe

 

Filozofická fakulta UK má zmluvy s cvičnými školami, v ktorých prebiehajú pedagogické praxe (hospitačné, priebežné a súvislé) študentov učiteľských študijných  programov. Presná forma spolupráce je vymedzená v zmluvách registrovaných v CRZ.

Zoznam cvičných škôl:

BRATISLAVA

gymnáziá

1.                                   Gymnázium Metodova 2, 821 08 Bratislava 2

2.                                   Gymnázium Svätej Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava

3.                                   Gymnázium L. Sáru, 841 04 Bratislava 4

4.                                   Gymnázium Hubeného 23, 831 05 Bratislava 35

5.                                   Gymnázium Bilíková 24, 844 19 Bratislava 42

6.                                   Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 2

7.                                   Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, 821 09 Bratislava 2

8.                                   Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/a, 811 02 Bratislava 1

9.                                   Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava 2

10.                                Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, 851 01 Bratislava 5

11.                                Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

12.                                Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava

13.                                Gymnázium Grösslingova 18, 811 09 Bratislava

14.                                Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava

15.                                Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava

16.                                Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

17.                                Evanjelické Lýceum v Bratislave, Vranovská 2, 851 02  Bratislava

18.                                Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava

19.                                1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava

 

stredné školy

20.                                Cirkevné konzervatórium Bratislava, Beňadická 16, 851 06 Bratislava 5

21.                                Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava

22.                                Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 52/5, 811 02 Bratislava

23.                                Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 844 20 Bratislava

24.                                Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

25.                                Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5

26.                                Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava

27.                                Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava

28.                                Obchodná akadémia, Račianska 10, 831 02 Bratislava

 

základné školy a ostatné

29.                                British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava

30.                                Jazyková škola The Bridge, Baštová 7, Bratislava

31.                                Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava

32.                                Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava

33.                                ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

34.                                ZŠ a MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

35.                                Nezisková organizácia EDULAB, Riegeleho 1, 811 02 Bratislava

36.                                Základná škola, Budatínska 64, 851 06 Bratislava

37.                                Centrum MEMORY n. o., Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava

38.                                Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

39.                                Základná škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava

 

MIMO BRATISLAVY

40.                                Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava

41.                                Spojená škola, Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce

42.                                Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

43.                                Gymnázium Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

44.                                Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

45.                                Základná škola Bartolomeja Krpelca, Ulica Tarasa Ševčenka 3, 085  55 Bardejov

46.                                Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov

47.                                Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

48.                                Základná škola Partizánska 6, Partizánska 6, 657 01 Bánovce nad Bebravou

49.                                Stredná a športová škola s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

50.                                Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

51.                                Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty

52.                                Základná škola Matyása Korvína s VJM, Rybárska 2, 931 01 Šamorín

53.                                Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

54.                                Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

55.                                Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec

56.                                Evanjelická spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

57.                                Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

58.                                Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

59.                                Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

60.                                Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

61.                                Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7239/30, 917 01 Trnava

62.                                Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

63.                                Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, 02 201 Čadca

64.                                Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

65.                                Základná škola s materskou školou, 1. mája 3, 900 84 Báhoň

66.                                Súkromná základná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec

67.                                Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

68.                                Základná škola Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351/34, 916 21 Čachtice

69.                                Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta

70.                                Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra

71.                                Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

72.                                Gimnázium Imre Madácha, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

73.                                Stredná zdravotnícka škola, Športová ul. 394/34, 929 01 Dunajská Streda

74.                                Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno

 

 

CVIČNÉ ŠKOLY SO ZMLUVOU NA DOBU URČITÚ (BRATISLAVA + MIMO BRATISLAVY)

75.                                Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava