Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam prijatých uchádzačov na II. stupeň štúdia (Mgr.)

Zoznam prijatých uchádzačov na II. stupeň štúdia (Mgr.)

Zoznamy sú zverejnené v zmysle vnútorného predpisu UK 8/2015 a sú len informatívne, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Prijatí uchádzači na magisterský študijné programy marketingová komunikácia a psychológia sú identifikovaní identifikačným číslom prihlášky. Uvedení uchádzači sú prijatí v prípade, že ukončia prvý (bakalársky) stupeň štúdia do 31. 8. 2020.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača. Pri väčšine prehliadačov je to klávesová skratka Ctrl+F.

Na ostatné študijné programy sú prijatí všetci uchádzači, ktorí úspešne ukončia prvý (bakalársky) stupeň štúdia do 31. 8. 2020.

ID prihlasky popisStProgram skratka
325668 marketingová komunikácia moMK
325746 marketingová komunikácia moMK
325915 marketingová komunikácia moMK
325939 marketingová komunikácia moMK
325952 marketingová komunikácia moMK
326264 marketingová komunikácia moMK
326538 marketingová komunikácia moMK
326550 marketingová komunikácia moMK
326555 marketingová komunikácia moMK
326697 marketingová komunikácia moMK
326709 marketingová komunikácia moMK
326711 marketingová komunikácia moMK
326756 marketingová komunikácia moMK
326770 marketingová komunikácia moMK
326779 marketingová komunikácia moMK
326808 marketingová komunikácia moMK
327184 marketingová komunikácia moMK
327252 marketingová komunikácia moMK
327268 marketingová komunikácia moMK
327303 marketingová komunikácia moMK
327314 marketingová komunikácia moMK
327446 marketingová komunikácia moMK
327450 marketingová komunikácia moMK
327546 marketingová komunikácia moMK
327677 marketingová komunikácia moMK
327898 marketingová komunikácia moMK
327987 marketingová komunikácia moMK
328082 marketingová komunikácia moMK
328086 marketingová komunikácia moMK
328210 marketingová komunikácia moMK
328282 marketingová komunikácia moMK
328287 marketingová komunikácia moMK
325643 psychológia moPS
325647 psychológia moPS
325651 psychológia moPS
325654 psychológia moPS
325655 psychológia moPS
325659 psychológia moPS
325660 psychológia moPS
325667 psychológia moPS
325754 psychológia moPS
325796 psychológia moPS
325802 psychológia moPS
325823 psychológia moPS
325903 psychológia moPS
325914 psychológia moPS
325917 psychológia moPS
325924 psychológia moPS
325928 psychológia moPS
325936 psychológia moPS
325948 psychológia moPS
325953 psychológia moPS
325955 psychológia moPS
326265 psychológia moPS
326268 psychológia moPS
326279 psychológia moPS
326280 psychológia moPS
326286 psychológia moPS
326294 psychológia moPS
326296 psychológia moPS
326302 psychológia moPS
326304 psychológia moPS
326312 psychológia moPS
326314 psychológia moPS
326321 psychológia moPS
326323 psychológia moPS
326324 psychológia moPS
326434 psychológia moPS
326442 psychológia moPS
326450 psychológia moPS
326534 psychológia moPS
326540 psychológia moPS
326548 psychológia moPS
326561 psychológia moPS
326630 psychológia moPS
326700 psychológia moPS
326767 psychológia moPS
326769 psychológia moPS
326773 psychológia moPS
326776 psychológia moPS
326778 psychológia moPS
326783 psychológia moPS
326784 psychológia moPS
326796 psychológia moPS
326799 psychológia moPS
326801 psychológia moPS
326804 psychológia moPS
326806 psychológia moPS
326814 psychológia moPS
326819 psychológia moPS
326820 psychológia moPS
326908 psychológia moPS
326998 psychológia moPS
327070 psychológia moPS
327169 psychológia moPS
327248 psychológia moPS
327269 psychológia moPS
327286 psychológia moPS
327309 psychológia moPS
327310 psychológia moPS
327342 psychológia moPS
327349 psychológia moPS
327381 psychológia moPS
327433 psychológia moPS
327441 psychológia moPS
327539 psychológia moPS
327549 psychológia moPS
327676 psychológia moPS
327680 psychológia moPS
327687 psychológia moPS
327785 psychológia moPS
327826 psychológia moPS
327827 psychológia moPS
327828 psychológia moPS
327870 psychológia moPS
327888 psychológia moPS
327894 psychológia moPS
327895 psychológia moPS
327965 psychológia moPS
327977 psychológia moPS
327981 psychológia moPS
327984 psychológia moPS
327985 psychológia moPS
328075 psychológia moPS
328081 psychológia moPS
328126 psychológia moPS
328131 psychológia moPS
328141 psychológia moPS
328259 psychológia moPS
328263 psychológia moPS
328264 psychológia moPS
328289 psychológia moPS
328310 psychológia moPS
329548 psychológia moPS