Zoznam prijatých uchádzačov na II. stupeň štúdia (Mgr.)

Zoznam prijatých uchádzačov na II. stupeň štúdia (Mgr.)

Zoznamy sú zverejnené v zmysle vnútorného predpisu UK 4. 4/2021. Zoznam prijatých uchádzačov je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Prijatí uchádzači na magisterské študijné programy marketingová komunikácia a psychológia sú identifikovaní identifikačným číslom. Uvedení uchádzači sú prijatí v prípade, že ukončia prvý (bakalársky) stupeň štúdia do 31. 8. 2022.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača. Pri väčšine prehliadačov je to klávesová skratka Ctrl+F.

Na ostatné študijné programy sú prijatí všetci uchádzači, ktorí úspešne ukončia prvý (bakalársky) stupeň štúdia do 31. 8. 2022.

ID prihlasky popisStProgram skratka
360938 marketingová komunikácia moMK
361568 marketingová komunikácia moMK
361712 marketingová komunikácia moMK
361724 marketingová komunikácia moMK
361729 marketingová komunikácia moMK
362176 marketingová komunikácia moMK
362243 marketingová komunikácia moMK
362400 marketingová komunikácia moMK
363115 marketingová komunikácia moMK
363205 marketingová komunikácia moMK
363212 marketingová komunikácia moMK
363215 marketingová komunikácia moMK
365749 marketingová komunikácia moMK
365953 marketingová komunikácia moMK
365974 marketingová komunikácia moMK
366075 marketingová komunikácia moMK
366087 marketingová komunikácia moMK
366170 marketingová komunikácia moMK
366175 marketingová komunikácia moMK
366199 marketingová komunikácia moMK
366261 marketingová komunikácia moMK
366313 marketingová komunikácia moMK
366481 marketingová komunikácia moMK
366639 marketingová komunikácia moMK
366717 marketingová komunikácia moMK
366733 marketingová komunikácia moMK
366764 marketingová komunikácia moMK
366765 marketingová komunikácia moMK
366879 marketingová komunikácia moMK
366965 marketingová komunikácia moMK
366968 marketingová komunikácia moMK
367205 marketingová komunikácia moMK
367216 marketingová komunikácia moMK
367251 marketingová komunikácia moMK
359989 psychológia moPS
359990 psychológia moPS
360022 psychológia moPS
360424 psychológia moPS
360449 psychológia moPS
361706 psychológia moPS
361900 psychológia moPS
362171 psychológia moPS
362365 psychológia moPS
362981 psychológia moPS
363109 psychológia moPS
363225 psychológia moPS
363315 psychológia moPS
364201 psychológia moPS
364227 psychológia moPS
364229 psychológia moPS
364392 psychológia moPS
365320 psychológia moPS
365354 psychológia moPS
365641 psychológia moPS
365642 psychológia moPS
365644 psychológia moPS
365655 psychológia moPS
365661 psychológia moPS
365662 psychológia moPS
365732 psychológia moPS
365740 psychológia moPS
365743 psychológia moPS
365747 psychológia moPS
365753 psychológia moPS
365843 psychológia moPS
365845 psychológia moPS
365855 psychológia moPS
365857 psychológia moPS
365861 psychológia moPS
365862 psychológia moPS
365866 psychológia moPS
365933 psychológia moPS
365934 psychológia moPS
365935 psychológia moPS
365939 psychológia moPS
365940 psychológia moPS
365946 psychológia moPS
365948 psychológia moPS
365952 psychológia moPS
365971 psychológia moPS
366060 psychológia moPS
366079 psychológia moPS
366080 psychológia moPS
366081 psychológia moPS
366082 psychológia moPS
366088 psychológia moPS
366089 psychológia moPS
366099 psychológia moPS
366140 psychológia moPS
366153 psychológia moPS
366159 psychológia moPS
366171 psychológia moPS
366173 psychológia moPS
366176 psychológia moPS
366187 psychológia moPS
366200 psychológia moPS
366203 psychológia moPS
366212 psychológia moPS
366214 psychológia moPS
366258 psychológia moPS
366298 psychológia moPS
366305 psychológia moPS
366440 psychológia moPS
366456 psychológia moPS
366458 psychológia moPS
366460 psychológia moPS
366464 psychológia moPS
366466 psychológia moPS
366482 psychológia moPS
366661 psychológia moPS
366670 psychológia moPS
366672 psychológia moPS
366710 psychológia moPS
366711 psychológia moPS
366740 psychológia moPS
366741 psychológia moPS
366747 psychológia moPS
366756 psychológia moPS
366757 psychológia moPS
366767 psychológia moPS
366848 psychológia moPS
366933 psychológia moPS
367218 psychológia moPS
367233 psychológia moPS
367247 psychológia moPS
367275 psychológia moPS
367282 psychológia moPS
367283 psychológia moPS
367301 psychológia moPS