Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021

Študijné programy, na ktoré sa bude prijímať na základe prijímacej skúšky:

marketingová komunikácia
muzikológia
psychológia

Informácie o ostatných študijných programoch, na ktoré sa prijíma na základe váženého študijného priemeru z predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.
Pri študijných programoch učiteľstva, resp. prekladateľstva a tlmočníctva si nezabudnite pozrieť informácie o oboch zložkách študijného programu.

archeológia
archívnictvo
estetika
etnológia a kultúrna antropológia
filozofia
história
informačné štúdiá
kulturológia
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax
muzeológia a kultúrne dedičstvo
pedagogika
politológia
religionistika
ruské a východoeurópske štúdiá
slovanské štúdiá
sociológia
stredoeurópske štúdiá
východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: čínsky jazyk a kultúra)
východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: kórejský jazyk a kultúra)
žurnalistika

anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
fínsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúryhistórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a histórie
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo geografie a histórie
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný program pre neučiteľov)