Poplatok

Forma DPŠ sa realizuje za finančnú úhradu. Pre akademický rok 2021/2022 -->

Externá forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 600,- Eur.

Externá forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 450,- Eur.

Denná forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 250,- Eur. 

Denná forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 150,- Eur. 

 

*Výška poplatkov za každý modul a formu štúdia je uvedená za celý akademický rok.