Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
e-mail: vladimir.zvara@uniba.sk

tel.: + 421 2 9013 1274
miestnosť: 136 (budova na Gondovej 2, 1. poschodie)
úradné hodiny:

<output>Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UK (filozofia; 1996). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave SAV (1996–2000). Docentom v odbore Filozofia sa stal v roku 2007 a za profesora v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2012. Od roku 1996 pôsobí na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK. Vedecký aj pedagogicky sa špecializuje na analytickú filozofiu, filozofiu jazyka a logiku. V týchto oblastiach uverejnil niekoľko monografií a pravidelne publikuje v zahraničných aj domácich vedeckých periodikách. Podieľal sa na riešení viacerých projektov VEGA a vedie projekt APVV. Je členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Prodekanom pre vedecký výskum a doktorandské štúdium je od 1. júla 2017</output>

<output>Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UK (filozofia; 1996). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave SAV (1996–2000). Docentom v odbore Filozofia sa stal v roku 2007 a za profesora v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2012. Od roku 1996 pôsobí na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK. Vedecký aj pedagogicky sa špecializuje na analytickú filozofiu, filozofiu jazyka a logiku. V týchto oblastiach uverejnil niekoľko monografií a pravidelne publikuje v zahraničných aj domácich vedeckých periodikách. Podieľal sa na riešení viacerých projektov VEGA a vedie projekt APVV. Je členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Prodekanom pre vedecký výskum a doktorandské štúdium je od 1. júla 2017</output>

<output>Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UK (filozofia; 1996). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave SAV (1996–2000). Docentom v odbore Filozofia sa stal v roku 2007 a za profesora v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2012. Od roku 1996 pôsobí na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK. Vedecký aj pedagogicky sa špecializuje na analytickú filozofiu, filozofiu jazyka a logiku. V týchto oblastiach uverejnil niekoľko monografií a pravidelne publikuje v zahraničných aj domácich vedeckých periodikách. Podieľal sa na riešení viacerých projektov VEGA a vedie projekt APVV. Je členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Prodekanom pre vedecký výskum a doktorandské štúdium je od 1. júla 2017.</output>

<output>Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UK (filozofia; 1996). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave SAV (1996–2000). Docentom v odbore Filozofia sa stal v roku 2007 a za profesora v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2012. Od roku 1996 pôsobí na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK. Vedecký aj pedagogicky sa špecializuje na analytickú filozofiu, filozofiu jazyka a logiku. V týchto oblastiach uverejnil niekoľko monografií a pravidelne publikuje v zahraničných aj domácich vedeckých periodikách. Podieľal sa na riešení viacerých projektov VEGA a vedie projekt APVV. Je členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Prodekanom pre vedecký výskum a doktorandské štúdium je od 1. júla 2017.</output>