Akreditované študijné programy

študijný program
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA
študijný odborfilozofia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný programDEJINY FILOZOFIE
študijný odborfilozofia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
ESTETIKA
študijný odborfilozofia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
VŠEOBECNÉ DEJINY
študijný odborhistorické vedy
4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLOVENSKÉ DEJINY
študijný odborhistorické vedy


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
POMOCNÉ VEDY HISTORICKÉ
študijný odborhistorické vedy


4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programRELIGIONISTIKA
študijný odbor
historické vedy
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
MUZIKOLÓGIA
študijný odborvedy o umení a kultúre 


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
LITERÁRNA VEDA
študijný odbor

filológia4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
ARCHEOLÓGIA
študijný odborhistorické vedy


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLOVENSKÝ JAZYK
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLOVENSKÁ LITERATÚRA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLAVISTIKA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
VÝCHODOÁZIJSKÉ ŠTÚDIÁ
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
TRANSLATOLÓGIA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SOCIOLÓGIA
študijný odborsociológia a sociálna antropológia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný programKULTUROLÓGIA
študijný odborvedy o umení a kultúre
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA
študijný odborhistorické vedy


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
POLITOLÓGIA
študijný odborpolitické vedy


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
študijný odborpsychológia


4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programTEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY
študijný odbormediálne a komunikačné štúdiá
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programMASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ
študijný odbormediálne a komunikačné štúdiá
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA

študijný odbor

mediálne a komunikačné štúdiá

študijný program

študijný odbor

 


4 roky denné / 5 rokov externé

MUZEOLÓGIA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
muzeológia
4 roky denné / 5 rokov externé