Akreditované študijné programy

študijný programKLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
študijný odborpsychológia

4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programKULTÚRY A NÁBOŽENSTVÁ SVETA ( nahrádza programy etnológia a kultúrna antropológia, religionistika )
študijný odborhistorické vedy
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programLITERÁRNA VEDA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program

MEDIÁLNE A KOMUNIKAČNÉ ŠTÚDIÁ (nahrádza programy teória a dejiny žurnalistiky, knižničná a informačná veda, masmediálne štúdiá )

študijný odbormediálne a komunikačné štúdiá
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programPOLITOLÓGIA
študijný odborpolitické vedy
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programSLAVISTIKA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programSLOVENSKÁ LITERATÚRA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programSLOVENSKÉ DEJINY ( nahrádza programy slovenské dejiny, pomocné vedy historické )
študijný odborhistorické vedy
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programSLOVENSKÝ JAZYK
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programSOCIOLÓGIA
študijný odborsociológia a sociálna antropológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programSYSTEMATICKÁ FILOZOFIA (nahrádza programy systematická filozofia, dejiny filozofie )
študijný odborfilozofia

4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program TRANSLATOLÓGIA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programUMENOVEDNÉ ŠTÚDIÁ ( nahrádza programy muzikológia a estetika )
študijný odborvedy o umení a kultúre
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programVŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA
študijný odborfilológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programVŠEOBECNÉ DEJINY ( nahrádza programy všeobecné dejiny, archeológia )
študijný odborhistorické vedy
4 roky denné / 5 rokov externé