Doktorandské štúdium

Vítame vás na stránke určenej záujemcom o doktorandské štúdium "PhD.". Nájdete tu informácie o štúdiu, o akreditovaných študijných programoch a ďalšie užitočné údaje. V prípade, že ste nenašli to, čo hľadáte alebo potrebujete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás.

PhDr. Ester Mateášiková

Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, štipendiá
e-mail: ester.mateasikovauniba.sk, andrea.ligacova@uniba.sk
tel.: 02 9013 2122, 02 9013 2123
miestnosť: 121 (1. poschodie, budova na Gondovej ul. 2)

Od 26. 10. 2020 až do odvolania funguje RVVČ až do odvolania v obmedzenom režime.
V kancelárii ma nájdete v stredu od 9.00 - do 12.00 hod.

úradné hodiny:

Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                9.00 – 11.30
Streda                9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok               nestránkový deň
Piatok                 9.00 – 11.30

 

<output>Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                  9.00 – 11.30
Streda                   9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                  nestránkový deň
Piatok                    9.00 – 11.30 </output>

Študijné programy

archeológia
dejiny filozofie
etnológia a kultúrna antropológia
muzikológia
literárna veda
slovenské dejiny
slovenský jazyk
slovenská literatúra
systematická filozofia
všeobecné dejiny
muzeológia

Slovenská akadémia vied

Archeologický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Historický ústav SAV
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Ústav etnológie SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: 02 9013 2123
miestnosť: 121 (1. poschodie, budova na Gondovej ul. 2)

 

V týždni 7.-11.12.2020 sú úradné hodiny zrušené z dôvodu čerpania dovolenky. 

 

úradné hodiny:

Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                 9.00 – 11.30
Streda                 9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                 nestránkový deň
Piatok                  9.00 – 11.30

<output>Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                  9.00 – 11.30
Streda                   9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                  nestránkový deň
Piatok                    9.00 – 11.30 </output>

<output>na základe rozhodnutia dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara budú
úradné hodiny pracovísk dekanátu a ďalších pracovísk fakulty v mesiacoch júl a august (1.7. - 31.8.) počas všetkých pracovných dní predpoludním od 9,00 h do 11,30 h.
</output>

<output>na základe rozhodnutia dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara budú
úradné hodiny pracovísk dekanátu a ďalších pracovísk fakulty v mesiacoch júl a august (1.7. - 31.8.) počas všetkých pracovných dní predpoludním od 9,00 h do 11,30 h.
</output>

<output>na základe rozhodnutia dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara budú
úradné hodiny pracovísk dekanátu a ďalších pracovísk fakulty v mesiacoch júl a august (1.7. - 31.8.) počas všetkých pracovných dní predpoludním od 9,00 h do 11,30 h.
</output>

Študijné programy:

estetika
pomocné vedy historické
klinická psychológia
knižničná a informačná veda
kulturológia

masmediálne štúdiá
politológia

religionistika
slavistika
sociológia
teória a dejiny žurnalistiky
translatológia
východoázijské štúdiá
všeobecná jazykoveda

Slovenská akadémia vied

Sociologický ústav SAV