Zoznam prijatých uchádzačov na I. stupeň štúdia (Bc.)

Zoznam je zverejnený v zmysle vnútorného predpisu UK č. 4/2021. Zoznam prijatých uchádzačov je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača. Pri väčšine prehliadačov je to klávesová skratka Ctrl+F.

ID prihlasky popisStProgram skratka
352126 archeológia boAE
352187 archeológia boAE
352493 archeológia boAE
352709 archeológia boAE
352739 archeológia boAE
352847 archeológia boAE
353183 archeológia boAE
353195 archeológia boAE
353314 archeológia boAE
353773 archeológia boAE
353827 archeológia boAE
353835 archeológia boAE
354136 archeológia boAE
354163 archeológia boAE
354289 archeológia boAE
354326 archeológia boAE
354994 archeológia boAE
355308 archeológia boAE
355332 archeológia boAE
355372 archeológia boAE
355816 archeológia boAE
355825 archeológia boAE
355877 archeológia boAE
356846 archeológia boAE
356913 archeológia boAE
357343 archeológia boAE
358178 archeológia boAE
358299 archeológia boAE
358302 archeológia boAE
358316 archeológia boAE
358480 archeológia boAE
358496 archeológia boAE
351917 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
352049 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
352104 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
352288 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
352378 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
352476 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
352535 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
353027 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
353525 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
353958 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
354512 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
355868 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
356464 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
357395 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
357431 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
358062 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
358768 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
358884 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
359139 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva boAMD
352044 dejiny umenia boDU
352491 dejiny umenia boDU
353821 dejiny umenia boDU
355111 dejiny umenia boDU
355119 dejiny umenia boDU
355530 dejiny umenia boDU
355593 dejiny umenia boDU
356109 dejiny umenia boDU
357416 dejiny umenia boDU
357619 dejiny umenia boDU
357880 dejiny umenia boDU
358129 dejiny umenia boDU
358291 dejiny umenia boDU
358344 dejiny umenia boDU
358459 dejiny umenia boDU
358483 dejiny umenia boDU
358553 dejiny umenia boDU
359269 dejiny umenia boDU
352521 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
352929 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
355123 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
356792 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
357000 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
357394 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
357678 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
357773 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
358203 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
358444 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
359155 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
351869 estetika boES
352445 estetika boES
352501 estetika boES
352925 estetika boES
353016 estetika boES
353156 estetika boES
353168 estetika boES
353774 estetika boES
353966 estetika boES
354124 estetika boES
354149 estetika boES
354480 estetika boES
354497 estetika boES
354819 estetika boES
355423 estetika boES
355612 estetika boES
355806 estetika boES
355956 estetika boES
356988 estetika boES
357306 estetika boES
357387 estetika boES
357644 estetika boES
357734 estetika boES
357986 estetika boES
358164 estetika boES
358473 estetika boES
358715 estetika boES
358778 estetika boES
358947 estetika boES
358973 estetika boES
359110 estetika boES
359212 estetika boES
352053 etnológia boET
353820 etnológia boET
354288 etnológia boET
355321 etnológia boET
357411 etnológia boET
358570 etnológia boET
358596 etnológia boET
358977 etnológia boET
351863 filozofia boFI
351922 filozofia boFI
352098 filozofia boFI
352216 filozofia boFI
352369 filozofia boFI
352486 filozofia boFI
352509 filozofia boFI
352532 filozofia boFI
353181 filozofia boFI
353524 filozofia boFI
353580 filozofia boFI
353807 filozofia boFI
353813 filozofia boFI
353948 filozofia boFI
354872 filozofia boFI
355804 filozofia boFI
357405 filozofia boFI
357671 filozofia boFI
357705 filozofia boFI
358198 filozofia boFI
358438 filozofia boFI
358878 filozofia boFI
358894 filozofia boFI
352710 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
353309 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
354308 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
355112 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
355789 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
356115 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
357808 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
358759 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
359115 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
359224 germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) boGEnesv
352034 história boHI
352046 história boHI
352206 história boHI
352462 história boHI
352520 história boHI
352527 história boHI
352643 história boHI
352737 história boHI
352741 história boHI
352771 história boHI
352775 história boHI
353036 história boHI
353044 história boHI
353303 história boHI
353528 história boHI
353761 história boHI
353954 história boHI
354151 história boHI
354306 história boHI
354396 história boHI
354696 história boHI
354853 história boHI
355126 história boHI
355299 história boHI
355320 história boHI
355421 história boHI
355514 história boHI
355779 história boHI
356916 história boHI
357331 história boHI
357332 história boHI
357440 história boHI
357975 história boHI
358048 história boHI
358281 história boHI
358404 história boHI
358456 história boHI
358479 história boHI
358524 história boHI
358717 história boHI
358959 história boHI
359158 história boHI
359255 história boHI
351814 informačné štúdiá boIS
351825 informačné štúdiá boIS
351876 informačné štúdiá boIS
352375 informačné štúdiá boIS
352474 informačné štúdiá boIS
353008 informačné štúdiá boIS
353198 informačné štúdiá boIS
353557 informačné štúdiá boIS
354108 informačné štúdiá boIS
354159 informačné štúdiá boIS
354190 informačné štúdiá boIS
354349 informačné štúdiá boIS
354905 informačné štúdiá boIS
355114 informačné štúdiá boIS
355398 informačné štúdiá boIS
355465 informačné štúdiá boIS
355874 informačné štúdiá boIS
356013 informačné štúdiá boIS
356510 informačné štúdiá boIS
356775 informačné štúdiá boIS
356985 informačné štúdiá boIS
357094 informačné štúdiá boIS
357650 informačné štúdiá boIS
357813 informačné štúdiá boIS
357993 informačné štúdiá boIS
358005 informačné štúdiá boIS
358176 informačné štúdiá boIS
358177 informačné štúdiá boIS
358181 informačné štúdiá boIS
358218 informačné štúdiá boIS
358309 informačné štúdiá boIS
358408 informačné štúdiá boIS
358422 informačné štúdiá boIS
358565 informačné štúdiá boIS
358880 informačné štúdiá boIS
358945 informačné štúdiá boIS
351858 marketingová komunikácia boMK
351897 marketingová komunikácia boMK
352097 marketingová komunikácia boMK
352118 marketingová komunikácia boMK
352635 marketingová komunikácia boMK
352721 marketingová komunikácia boMK
352915 marketingová komunikácia boMK
353188 marketingová komunikácia boMK
353796 marketingová komunikácia boMK
354080 marketingová komunikácia boMK
354203 marketingová komunikácia boMK
354208 marketingová komunikácia boMK
355975 marketingová komunikácia boMK
356164 marketingová komunikácia boMK
356526 marketingová komunikácia boMK
356840 marketingová komunikácia boMK
357341 marketingová komunikácia boMK
357397 marketingová komunikácia boMK
357425 marketingová komunikácia boMK
357677 marketingová komunikácia boMK
357695 marketingová komunikácia boMK
357716 marketingová komunikácia boMK
357739 marketingová komunikácia boMK
357776 marketingová komunikácia boMK
358217 marketingová komunikácia boMK
358453 marketingová komunikácia boMK
358526 marketingová komunikácia boMK
358751 marketingová komunikácia boMK
358852 marketingová komunikácia boMK
358953 marketingová komunikácia boMK
352123 muzikológia boML
352464 muzikológia boML
353831 muzikológia boML
355376 muzikológia boML
355378 muzikológia boML
355580 muzikológia boML
356783 muzikológia boML
357004 muzikológia boML
358263 muzikológia boML
358381 muzikológia boML
358658 muzikológia boML
352619 pedagogika boPE
353009 pedagogika boPE
353287 pedagogika boPE
354807 pedagogika boPE
354980 pedagogika boPE
355141 pedagogika boPE
356909 pedagogika boPE
356923 pedagogika boPE
357793 pedagogika boPE
357977 pedagogika boPE
358300 pedagogika boPE
351928 politológia boPO
351939 politológia boPO
351975 politológia boPO
352045 politológia boPO
352116 politológia boPO
352195 politológia boPO
352201 politológia boPO
352208 politológia boPO
352294 politológia boPO
352362 politológia boPO
352376 politológia boPO
352537 politológia boPO
352647 politológia boPO
352718 politológia boPO
353028 politológia boPO
353252 politológia boPO
353316 politológia boPO
353563 politológia boPO
353571 politológia boPO
353783 politológia boPO
353791 politológia boPO
353815 politológia boPO
353828 politológia boPO
354100 politológia boPO
354339 politológia boPO
354943 politológia boPO
354953 politológia boPO
354962 politológia boPO
354986 politológia boPO
355118 politológia boPO
355384 politológia boPO
355397 politológia boPO
355461 politológia boPO
355794 politológia boPO
355899 politológia boPO
356040 politológia boPO
356153 politológia boPO
356872 politológia boPO
357048 politológia boPO
357348 politológia boPO
357419 politológia boPO
357617 politológia boPO
357624 politológia boPO
357639 politológia boPO
357724 politológia boPO
357829 politológia boPO
358180 politológia boPO
358193 politológia boPO
358383 politológia boPO
358587 politológia boPO
358745 politológia boPO
358861 politológia boPO
358914 politológia boPO
358949 politológia boPO
359118 politológia boPO
361200 politológia boPO
364334 politológia boPO
351650 psychológia boPS
351881 psychológia boPS
351915 psychológia boPS
351945 psychológia boPS
351955 psychológia boPS
352091 psychológia boPS
352124 psychológia boPS
352165 psychológia boPS
352215 psychológia boPS
352363 psychológia boPS
352427 psychológia boPS
352428 psychológia boPS
352439 psychológia boPS
352475 psychológia boPS
352498 psychológia boPS
352734 psychológia boPS
352735 psychológia boPS
352768 psychológia boPS
352770 psychológia boPS
353010 psychológia boPS
353189 psychológia boPS
353196 psychológia boPS
353266 psychológia boPS
353768 psychológia boPS
353785 psychológia boPS
354078 psychológia boPS
354093 psychológia boPS
354105 psychológia boPS
354161 psychológia boPS
354338 psychológia boPS
354498 psychológia boPS
354697 psychológia boPS
354735 psychológia boPS
354830 psychológia boPS
354855 psychológia boPS
354883 psychológia boPS
354938 psychológia boPS
354945 psychológia boPS
354960 psychológia boPS
354993 psychológia boPS
355002 psychológia boPS
355116 psychológia boPS
355319 psychológia boPS
355422 psychológia boPS
355591 psychológia boPS
355619 psychológia boPS
355780 psychológia boPS
355826 psychológia boPS
355863 psychológia boPS
355865 psychológia boPS
355880 psychológia boPS
355889 psychológia boPS
355898 psychológia boPS
356460 psychológia boPS
356813 psychológia boPS
356823 psychológia boPS
356853 psychológia boPS
356890 psychológia boPS
356928 psychológia boPS
356949 psychológia boPS
357081 psychológia boPS
357134 psychológia boPS
357314 psychológia boPS
357399 psychológia boPS
357437 psychológia boPS
357689 psychológia boPS
357732 psychológia boPS
357753 psychológia boPS
357767 psychológia boPS
357844 psychológia boPS
357913 psychológia boPS
358024 psychológia boPS
358052 psychológia boPS
358059 psychológia boPS
358214 psychológia boPS
358231 psychológia boPS
358232 psychológia boPS
358242 psychológia boPS
358346 psychológia boPS
358356 psychológia boPS
358428 psychológia boPS
358440 psychológia boPS
358445 psychológia boPS
358495 psychológia boPS
358765 psychológia boPS
358849 psychológia boPS
358853 psychológia boPS
358954 psychológia boPS
359088 psychológia boPS
359137 psychológia boPS
359147 psychológia boPS
359173 psychológia boPS
361940 psychológia boPS
365867 psychológia boPS
351879 religionistika boRE
352715 religionistika boRE
353845 religionistika boRE
354290 religionistika boRE
355267 religionistika boRE
355978 religionistika boRE
357684 religionistika boRE
357945 religionistika boRE
358691 religionistika boRE
359102 religionistika boRE
367646 religionistika boRE
351649 románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu) boROfrpt
352162 románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) boROptsp
352339 románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) boROptsp
352835 románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) boROptsp
356805 románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) boROptsp
357345 románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) boROptsp
358481 románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) boROptsp
359261 románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) boROptsp
351775 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
351810 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
351900 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
352529 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
353644 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
354150 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
354205 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
354719 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
354901 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
354991 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
356971 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
357053 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
357055 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
357098 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
357790 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
358190 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
358220 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
358937 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
358938 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
358969 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
359150 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
359229 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
366681 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
368076 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
351822 stredoeurópske štúdiá boSE
351949 stredoeurópske štúdiá boSE
352043 stredoeurópske štúdiá boSE
352061 stredoeurópske štúdiá boSE
352088 stredoeurópske štúdiá boSE
352093 stredoeurópske štúdiá boSE
352213 stredoeurópske štúdiá boSE
352360 stredoeurópske štúdiá boSE
352370 stredoeurópske štúdiá boSE
352446 stredoeurópske štúdiá boSE
352466 stredoeurópske štúdiá boSE
352777 stredoeurópske štúdiá boSE
352930 stredoeurópske štúdiá boSE
352995 stredoeurópske štúdiá boSE
352997 stredoeurópske štúdiá boSE
353159 stredoeurópske štúdiá boSE
353826 stredoeurópske štúdiá boSE
353887 stredoeurópske štúdiá boSE
353936 stredoeurópske štúdiá boSE
354162 stredoeurópske štúdiá boSE
354908 stredoeurópske štúdiá boSE
355020 stredoeurópske štúdiá boSE
356690 stredoeurópske štúdiá boSE
356781 stredoeurópske štúdiá boSE
356962 stredoeurópske štúdiá boSE
357020 stredoeurópske štúdiá boSE
357035 stredoeurópske štúdiá boSE
357074 stredoeurópske štúdiá boSE
357618 stredoeurópske štúdiá boSE
358117 stredoeurópske štúdiá boSE
358267 stredoeurópske štúdiá boSE
358463 stredoeurópske štúdiá boSE
358926 stredoeurópske štúdiá boSE
358981 stredoeurópske štúdiá boSE
359111 stredoeurópske štúdiá boSE
359134 stredoeurópske štúdiá boSE
359230 stredoeurópske štúdiá boSE
367360 stredoeurópske štúdiá boSE
367550 stredoeurópske štúdiá boSE
367555 stredoeurópske štúdiá boSE
368725 stredoeurópske štúdiá boSE
368726 stredoeurópske štúdiá boSE
368905 stredoeurópske štúdiá boSE
352060 slovenský jazyk a literatúra boSL
352503 slovenský jazyk a literatúra boSL
352505 slovenský jazyk a literatúra boSL
353818 slovenský jazyk a literatúra boSL
353832 slovenský jazyk a literatúra boSL
354092 slovenský jazyk a literatúra boSL
354344 slovenský jazyk a literatúra boSL
356826 slovenský jazyk a literatúra boSL
357012 slovenský jazyk a literatúra boSL
357627 slovenský jazyk a literatúra boSL
357661 slovenský jazyk a literatúra boSL
357927 slovenský jazyk a literatúra boSL
358595 slovenský jazyk a literatúra boSL
351926 sociológia boSO
352143 sociológia boSO
352148 sociológia boSO
352441 sociológia boSO
352726 sociológia boSO
352732 sociológia boSO
352733 sociológia boSO
353176 sociológia boSO
353223 sociológia boSO
353302 sociológia boSO
353799 sociológia boSO
353810 sociológia boSO
353907 sociológia boSO
353952 sociológia boSO
353965 sociológia boSO
354095 sociológia boSO
354296 sociológia boSO
354355 sociológia boSO
354504 sociológia boSO
354505 sociológia boSO
354511 sociológia boSO
354698 sociológia boSO
354843 sociológia boSO
354884 sociológia boSO
355506 sociológia boSO
355528 sociológia boSO
355531 sociológia boSO
355532 sociológia boSO
355572 sociológia boSO
355583 sociológia boSO
355586 sociológia boSO
355610 sociológia boSO
356111 sociológia boSO
356517 sociológia boSO
356944 sociológia boSO
356982 sociológia boSO
357434 sociológia boSO
357614 sociológia boSO
357654 sociológia boSO
357807 sociológia boSO
357818 sociológia boSO
357928 sociológia boSO
358269 sociológia boSO
358354 sociológia boSO
358529 sociológia boSO
358550 sociológia boSO
358764 sociológia boSO
358822 sociológia boSO
358828 sociológia boSO
358890 sociológia boSO
359077 sociológia boSO
359121 sociológia boSO
352103 slovanské štúdiá boSV
352199 slovanské štúdiá boSV
352453 slovanské štúdiá boSV
352484 slovanské štúdiá boSV
354138 slovanské štúdiá boSV
355298 slovanské štúdiá boSV
355383 slovanské štúdiá boSV
357612 slovanské štúdiá boSV
359104 slovanské štúdiá boSV
351849 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
351880 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
352078 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
352196 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
352198 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
352481 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
352482 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
352740 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
353323 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
353575 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
353943 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
354204 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
354502 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
354739 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
354890 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
354941 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
355875 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
356029 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
356764 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
356871 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
357338 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
357398 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
357635 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
357731 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
357757 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
357798 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358113 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358165 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358230 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358413 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358646 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358922 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358957 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
358970 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
365471 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) boVAC
351852 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
352055 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
352541 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
353004 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
353289 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
353565 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
353800 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
353801 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
353918 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
354298 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
354319 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
355018 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
355136 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
355783 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
356784 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
356829 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
357046 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
357664 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
358029 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
358158 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
358907 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
358919 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
359130 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
359138 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
365615 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
367554 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk) boVAJ
351932 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
351960 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
352032 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
352035 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
352141 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
352292 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
352450 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
352773 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
352830 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
353879 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
353977 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
354881 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
354959 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
355906 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
356033 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
356513 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
356828 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
357099 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
357189 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
357300 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
357691 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
357950 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
358288 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
358950 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
361175 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
367025 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk) boVAK
351807 žurnalistika boZU
352047 žurnalistika boZU
352076 žurnalistika boZU
352477 žurnalistika boZU
352490 žurnalistika boZU
352706 žurnalistika boZU
353529 žurnalistika boZU
353793 žurnalistika boZU
353870 žurnalistika boZU
353953 žurnalistika boZU
354198 žurnalistika boZU
354489 žurnalistika boZU
354714 žurnalistika boZU
354722 žurnalistika boZU
354835 žurnalistika boZU
354964 žurnalistika boZU
354984 žurnalistika boZU
355133 žurnalistika boZU
355318 žurnalistika boZU
355595 žurnalistika boZU
355798 žurnalistika boZU
356079 žurnalistika boZU
356751 žurnalistika boZU
356880 žurnalistika boZU
356902 žurnalistika boZU
357340 žurnalistika boZU
357384 žurnalistika boZU
357755 žurnalistika boZU
357841 žurnalistika boZU
357967 žurnalistika boZU
358023 žurnalistika boZU
358152 žurnalistika boZU
358600 žurnalistika boZU
358876 žurnalistika boZU
358966 žurnalistika boZU
353250 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
357613 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
357713 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
367363 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
368543 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
351853 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
352072 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
352384 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
352522 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
353305 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
353806 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
354157 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
355509 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
356515 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
357171 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
357423 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
357690 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
359163 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
352367 anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra bpANGR
352642 anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra bpANGR
352920 anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra bpANGR
355460 anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra bpANGR
356887 anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra bpANGR
358470 anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra bpANGR
351873 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
352636 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
354140 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
354503 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
354539 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
354820 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
354956 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
356081 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
358465 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
358551 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
358598 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
353272 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
353564 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
358544 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
358591 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
358827 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
365467 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
351872 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
351883 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
352100 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
352203 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
352364 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
352629 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
352738 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
352848 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
353211 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
353224 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
353762 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
354911 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
354931 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
355418 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
356832 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
357436 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
357747 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
358424 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
358446 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
358859 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
358935 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
351942 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
352136 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
352469 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
352685 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
352813 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
353825 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
353868 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
353951 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
354481 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
355386 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
356773 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
356975 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
357353 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
357768 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
352497 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
352620 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
352841 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
353042 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
353521 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
353627 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
353782 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
354304 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
354358 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
354866 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
355448 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
357062 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
357237 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
357709 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
358047 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
358296 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
358983 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
358984 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
351908 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
352058 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
352989 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
353033 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
353034 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
354127 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
354909 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
354944 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
355115 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
355135 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
355571 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
356689 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
356767 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
357327 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
357672 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
357810 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
358044 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
358057 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
359162 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
359175 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
351816 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
351817 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
352764 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
354154 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
355128 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
355142 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
355234 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
356520 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
357631 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
357802 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
358368 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
359079 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
359258 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
354210 bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpBUTA
357797 bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpBUTA
358206 bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpBUTA
354865 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
354103 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
354837 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
354996 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
352536 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
354731 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
358958 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
363891 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
351870 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
352912 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
353170 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
355428 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
357070 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
357408 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
351958 grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpGRSP
354869 grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpGRSP
358562 grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpGRSP
354831 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
357779 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
358642 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
352707 latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpLATA
356157 latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpLATA
353306 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
354860 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
358585 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
358944 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
351875 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
352991 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
358451 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
352916 nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpNESP
353830 nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpNESP
359236 nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpNETA
353255 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
354513 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
354857 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
354990 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
353249 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
355329 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
357415 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
352489 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
353846 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
353883 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
355452 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
357044 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
358362 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
358431 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
358557 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
358886 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
358960 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
353162 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
353816 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
355818 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
356038 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
357233 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
352442 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
352617 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
352722 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
354393 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
354491 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
355801 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
357091 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
357283 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
358318 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
358436 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie buANBI
351815 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
353047 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
353904 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
354992 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
356862 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
357328 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
358155 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
358239 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
358258 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
358882 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
352138 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
352467 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
352470 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
352774 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
353246 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
354115 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
354372 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
355821 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
356150 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
357400 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
358482 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
358564 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie buANGE
351854 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
352122 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
352499 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
352716 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
352719 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
354999 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
355348 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
355410 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
355437 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
356508 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
357085 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
357319 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
357727 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
357816 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
357850 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
358713 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
357049 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie buANCH
357620 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie buANCH
358681 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie buANCH
354878 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
355375 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
356780 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
358205 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
358454 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
352472 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
352478 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
352843 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
352845 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
353038 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
354813 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
355140 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
355265 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
355269 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
358832 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
359242 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
357819 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky buANPE
358034 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky buANPE
359241 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky buANPE
351867 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
352107 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
352502 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
352832 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
352931 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
353199 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
353934 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
354087 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
354892 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
357876 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
358042 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
358421 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
358917 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
359131 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
359161 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
354391 učiteľstvo filozofie a histórie buFIHI
355122 učiteľstvo filozofie a histórie buFIHI
355813 učiteľstvo filozofie a histórie buFIHI
352455 učiteľstvo filozofie a matematiky buFIMT
353175 učiteľstvo filozofie a matematiky buFIMT
358602 učiteľstvo filozofie a matematiky buFIMT
353035 učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry buFISL
355361 učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry buFISL
357392 učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry buHIMA
358434 učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry buHIMA
358833 učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry buHINE
352050 učiteľstvo histórie a pedagogiky buHIPE
358711 učiteľstvo histórie a pedagogiky buHIPE
358767 učiteľstvo histórie a pedagogiky buHIPE
351974 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
352458 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
352523 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
352762 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
353225 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
354354 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
354716 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
354816 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
354829 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
354832 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
356875 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
357378 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
357403 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
358490 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
354126 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buMANE
355239 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buMASL
359187 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buMASL
355414 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografie buNEGE
351925 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
352621 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
354817 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
352525 učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry buPESL
354342 učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry buPESL
354933 učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry buPESL
353903 dejiny umenia – história bxDUHI
357424 dejiny umenia – história bxDUHI
357990 dejiny umenia – história bxDUHI
355333 etnológia – filozofia bxETFI
356824 etnológia – filozofia bxETFI
354340 etnológia – história bxETHI
355862 etnológia – história bxETHI
357693 etnológia – história bxETHI
358194 etnológia – história bxETHI
358448 etnológia – história bxETHI
358492 etnológia – história bxETHI
359149 etnológia – história bxETHI
360520 etnológia – história bxETHI
352851 etnológia – muzikológia bxETML
354291 etnológia – muzikológia bxETML
357827 etnológia – muzikológia bxETML
358410 etnológia – muzikológia bxETML
352062 etnológia – religionistika bxETRE
352855 etnológia – religionistika bxETRE
358486 etnológia – religionistika bxETRE
358898 etnológia – religionistika bxETRE
359265 etnológia – religionistika bxETRE
368766 etnológia – religionistika bxETRE
353942 filozofia – história bxFIHI
354213 filozofia – história bxFIHI
356092 filozofia – história bxFIHI
356848 filozofia – história bxFIHI
357778 filozofia – história bxFIHI
357785 filozofia – história bxFIHI
358951 filozofia – história bxFIHI
358975 filozofia – história bxFIHI
352101 filozofia – religionistika bxFIRE
352624 filozofia – religionistika bxFIRE
353268 filozofia – religionistika bxFIRE
355568 filozofia – religionistika bxFIRE
356042 filozofia – religionistika bxFIRE
351971 filozofia – sociológia bxFISO
352767 filozofia – sociológia bxFISO
353177 filozofia – sociológia bxFISO
354318 filozofia – sociológia bxFISO
355349 filozofia – sociológia bxFISO
355516 filozofia – sociológia bxFISO
356931 filozofia – sociológia bxFISO
357382 filozofia – sociológia bxFISO
357427 filozofia – sociológia bxFISO
357775 filozofia – sociológia bxFISO
358287 filozofia – sociológia bxFISO
358375 filozofia – sociológia bxFISO
358875 filozofia – sociológia bxFISO
352496 história – religionistika bxHIRE
354152 história – religionistika bxHIRE
354988 história – religionistika bxHIRE
357931 história – religionistika bxHIRE