Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam prijatých uchádzačov na I. stupeň štúdia (Bc.) v prvom kole

Zoznam prijatých uchádzačov na I. stupeň štúdia (Bc.) v prvom kole

Zoznam je zverejnený v zmysle vnútorného predpisu UK 8/2015 a je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Identifikačný kód bol uchádzačom doručený v oznámení, ktoré sme distribuovali na začiatku apríla.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača. Pri väčšine prehliadačov je to klávesová skratka Ctrl+F.

ID prihlasky popisStProgram skratka
315376 archeológia boAE
315468 archeológia boAE
315578 archeológia boAE
316064 archeológia boAE
316071 archeológia boAE
317523 archeológia boAE
317876 archeológia boAE
319363 archeológia boAE
319845 archeológia boAE
322246 archeológia boAE
315083 andragogika boAG
316052 andragogika boAG
316648 andragogika boAG
316819 andragogika boAG
316921 andragogika boAG
317096 andragogika boAG
317313 andragogika boAG
318996 andragogika boAG
319182 andragogika boAG
319624 andragogika boAG
319644 andragogika boAG
319763 andragogika boAG
319972 andragogika boAG
320310 andragogika boAG
320319 andragogika boAG
321503 andragogika boAG
322244 andragogika boAG
315580 archívnictvo boAI
317213 archívnictvo boAI
318591 archívnictvo boAI
318909 archívnictvo boAI
319525 archívnictvo boAI
320212 archívnictvo boAI
320502 archívnictvo boAI
322414 archívnictvo boAI
314711 dejiny umenia boDU
314757 dejiny umenia boDU
316811 dejiny umenia boDU
317144 dejiny umenia boDU
317696 dejiny umenia boDU
318499 dejiny umenia boDU
318523 dejiny umenia boDU
318558 dejiny umenia boDU
318691 dejiny umenia boDU
319143 dejiny umenia boDU
319198 dejiny umenia boDU
319628 dejiny umenia boDU
319712 dejiny umenia boDU
319816 dejiny umenia boDU
319942 dejiny umenia boDU
319961 dejiny umenia boDU
320203 dejiny umenia boDU
320247 dejiny umenia boDU
320512 dejiny umenia boDU
314834 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
315579 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
315979 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
319303 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
319559 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
319725 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
319971 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
320005 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
320027 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
322271 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
322398 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
314079 estetika boES
314816 estetika boES
315985 estetika boES
316150 estetika boES
316892 estetika boES
316900 estetika boES
317067 estetika boES
317423 estetika boES
317545 estetika boES
318379 estetika boES
318452 estetika boES
318803 estetika boES
319106 estetika boES
319217 estetika boES
319580 estetika boES
320134 estetika boES
320582 estetika boES
320737 estetika boES
321441 estetika boES
321515 estetika boES
322201 estetika boES
322421 estetika boES
322430 estetika boES
322468 estetika boES
314263 etnológia boET
314658 etnológia boET
317473 etnológia boET
317504 etnológia boET
317609 etnológia boET
317622 etnológia boET
318308 etnológia boET
318420 etnológia boET
318957 etnológia boET
320469 etnológia boET
322315 etnológia boET
314275 filozofia boFI
315560 filozofia boFI
315605 filozofia boFI
317211 filozofia boFI
317680 filozofia boFI
318472 filozofia boFI
319112 filozofia boFI
319849 filozofia boFI
319962 filozofia boFI
320007 filozofia boFI
322196 filozofia boFI
322427 filozofia boFI
314264 história boHI
315377 história boHI
315557 história boHI
316059 história boHI
316063 história boHI
316085 história boHI
316384 história boHI
316730 história boHI
317170 história boHI
317253 história boHI
317273 história boHI
317340 história boHI
317531 história boHI
317533 história boHI
317539 história boHI
317787 história boHI
318161 história boHI
318446 história boHI
318610 história boHI
318664 história boHI
318723 história boHI
318728 história boHI
319152 história boHI
319380 história boHI
319439 história boHI
319489 história boHI
319714 história boHI
319909 história boHI
319938 história boHI
320224 história boHI
322268 história boHI
322377 história boHI
322390 história boHI
315585 informačné štúdiá boIS
315615 informačné štúdiá boIS
316046 informačné štúdiá boIS
316068 informačné štúdiá boIS
316081 informačné štúdiá boIS
317214 informačné štúdiá boIS
317434 informačné štúdiá boIS
317620 informačné štúdiá boIS
317705 informačné štúdiá boIS
317887 informačné štúdiá boIS
318491 informačné štúdiá boIS
318541 informačné štúdiá boIS
318611 informačné štúdiá boIS
319775 informačné štúdiá boIS
319804 informačné štúdiá boIS
319965 informačné štúdiá boIS
320049 informačné štúdiá boIS
320227 informačné štúdiá boIS
320887 informačné štúdiá boIS
321139 informačné štúdiá boIS
321427 informačné štúdiá boIS
321445 informačné štúdiá boIS
322467 klasické jazyky boKJ
315303 kulturológia boKU
316077 kulturológia boKU
317595 kulturológia boKU
318202 kulturológia boKU
318214 kulturológia boKU
318413 kulturológia boKU
318490 kulturológia boKU
318601 kulturológia boKU
318630 kulturológia boKU
318695 kulturológia boKU
318922 kulturológia boKU
319285 kulturológia boKU
319341 kulturológia boKU
319433 kulturológia boKU
319606 kulturológia boKU
320434 kulturológia boKU
320932 kulturológia boKU
314154 marketingová komunikácia boMK
314701 marketingová komunikácia boMK
314797 marketingová komunikácia boMK
314830 marketingová komunikácia boMK
315369 marketingová komunikácia boMK
315375 marketingová komunikácia boMK
315469 marketingová komunikácia boMK
315530 marketingová komunikácia boMK
315591 marketingová komunikácia boMK
316042 marketingová komunikácia boMK
316363 marketingová komunikácia boMK
317149 marketingová komunikácia boMK
317800 marketingová komunikácia boMK
318493 marketingová komunikácia boMK
318595 marketingová komunikácia boMK
318643 marketingová komunikácia boMK
319148 marketingová komunikácia boMK
319211 marketingová komunikácia boMK
319277 marketingová komunikácia boMK
319423 marketingová komunikácia boMK
319820 marketingová komunikácia boMK
319986 marketingová komunikácia boMK
320180 marketingová komunikácia boMK
320232 marketingová komunikácia boMK
320482 marketingová komunikácia boMK
320493 marketingová komunikácia boMK
320711 marketingová komunikácia boMK
321347 marketingová komunikácia boMK
322310 marketingová komunikácia boMK
322343 marketingová komunikácia boMK
313888 muzikológia boML
314149 muzikológia boML
316675 muzikológia boML
316869 muzikológia boML
317655 muzikológia boML
317990 muzikológia boML
318625 muzikológia boML
319135 muzikológia boML
319311 muzikológia boML
319611 muzikológia boML
319949 muzikológia boML
320012 muzikológia boML
322190 muzikológia boML
317258 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
317546 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
317834 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
318284 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
318187 pedagogika boPE
319362 pedagogika boPE
319590 pedagogika boPE
319829 pedagogika boPE
319979 pedagogika boPE
320452 pedagogika boPE
320518 pedagogika boPE
320891 pedagogika boPE
313889 politológia boPO
314564 politológia boPO
314567 politológia boPO
315473 politológia boPO
316049 politológia boPO
316359 politológia boPO
316823 politológia boPO
317207 politológia boPO
317449 politológia boPO
317610 politológia boPO
317634 politológia boPO
317722 politológia boPO
317750 politológia boPO
317766 politológia boPO
318201 politológia boPO
318245 politológia boPO
318269 politológia boPO
318288 politológia boPO
318300 politológia boPO
318304 politológia boPO
318602 politológia boPO
318641 politológia boPO
318806 politológia boPO
318912 politológia boPO
319171 politológia boPO
319283 politológia boPO
319375 politológia boPO
319395 politológia boPO
319420 politológia boPO
319547 politológia boPO
319549 politológia boPO
319707 politológia boPO
319774 politológia boPO
319788 politológia boPO
320019 politológia boPO
320252 politológia boPO
320471 politológia boPO
320490 politológia boPO
320719 politológia boPO
320732 politológia boPO
322243 politológia boPO
322370 politológia boPO
322393 politológia boPO
322425 politológia boPO
322450 politológia boPO
325539 politológia boPO
313890 psychológia boPS
314181 psychológia boPS
314356 psychológia boPS
314359 psychológia boPS
314821 psychológia boPS
314863 psychológia boPS
315090 psychológia boPS
315261 psychológia boPS
315487 psychológia boPS
315527 psychológia boPS
315534 psychológia boPS
315603 psychológia boPS
315861 psychológia boPS
316045 psychológia boPS
316060 psychológia boPS
316360 psychológia boPS
316370 psychológia boPS
316373 psychológia boPS
316382 psychológia boPS
316671 psychológia boPS
316775 psychológia boPS
316898 psychológia boPS
317172 psychológia boPS
317179 psychológia boPS
317212 psychológia boPS
317220 psychológia boPS
317222 psychológia boPS
317344 psychológia boPS
317371 psychológia boPS
317410 psychológia boPS
317457 psychológia boPS
317474 psychológia boPS
317476 psychológia boPS
317514 psychológia boPS
317625 psychológia boPS
317717 psychológia boPS
317726 psychológia boPS
317788 psychológia boPS
317868 psychológia boPS
318102 psychológia boPS
318153 psychológia boPS
318223 psychológia boPS
318274 psychológia boPS
318306 psychológia boPS
318320 psychológia boPS
318422 psychológia boPS
318426 psychológia boPS
318427 psychológia boPS
318517 psychológia boPS
318539 psychológia boPS
318588 psychológia boPS
318621 psychológia boPS
318634 psychológia boPS
318660 psychológia boPS
318711 psychológia boPS
318893 psychológia boPS
319043 psychológia boPS
319089 psychológia boPS
319141 psychológia boPS
319154 psychológia boPS
319236 psychológia boPS
319263 psychológia boPS
319297 psychológia boPS
319308 psychológia boPS
319396 psychológia boPS
319522 psychológia boPS
319596 psychológia boPS
319625 psychológia boPS
319632 psychológia boPS
319663 psychológia boPS
319710 psychológia boPS
319735 psychológia boPS
319811 psychológia boPS
319847 psychológia boPS
319852 psychológia boPS
319864 psychológia boPS
319900 psychológia boPS
319990 psychológia boPS
319994 psychológia boPS
320011 psychológia boPS
320041 psychológia boPS
320218 psychológia boPS
320222 psychológia boPS
320271 psychológia boPS
320466 psychológia boPS
320511 psychológia boPS
320581 psychológia boPS
320707 psychológia boPS
320725 psychológia boPS
320754 psychológia boPS
322149 psychológia boPS
322347 psychológia boPS
322426 psychológia boPS
322443 psychológia boPS
322464 psychológia boPS
322638 psychológia boPS
322640 psychológia boPS
316031 religionistika boRE
317507 religionistika boRE
317528 religionistika boRE
318322 religionistika boRE
318512 religionistika boRE
319190 religionistika boRE
322197 religionistika boRE
313971 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
315575 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
315586 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
316379 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
317166 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
318278 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
318504 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
318513 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
318605 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
318680 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
319310 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
319630 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
319773 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
319973 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
320590 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
322396 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
322413 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
314045 slovakistické štúdiá boSC
314205 slovakistické štúdiá boSC
314432 slovakistické štúdiá boSC
314461 slovakistické štúdiá boSC
314835 slovakistické štúdiá boSC
315528 slovakistické štúdiá boSC
315538 slovakistické štúdiá boSC
316147 slovakistické štúdiá boSC
316792 slovakistické štúdiá boSC
316849 slovakistické štúdiá boSC
317547 slovakistické štúdiá boSC
317891 slovakistické štúdiá boSC
318549 slovakistické štúdiá boSC
318668 slovakistické štúdiá boSC
319509 slovakistické štúdiá boSC
321790 slovakistické štúdiá boSC
322273 slovakistické štúdiá boSC
322280 slovakistické štúdiá boSC
322440 slovakistické štúdiá boSC
323745 slovakistické štúdiá boSC
315088 stredoeurópske štúdiá boSE
315374 stredoeurópske štúdiá boSE
315471 stredoeurópske štúdiá boSE
315476 stredoeurópske štúdiá boSE
316385 stredoeurópske štúdiá boSE
316735 stredoeurópske štúdiá boSE
316802 stredoeurópske štúdiá boSE
317087 stredoeurópske štúdiá boSE
317162 stredoeurópske štúdiá boSE
317367 stredoeurópske štúdiá boSE
317534 stredoeurópske štúdiá boSE
317669 stredoeurópske štúdiá boSE
318706 stredoeurópske štúdiá boSE
318943 stredoeurópske štúdiá boSE
318967 stredoeurópske štúdiá boSE
319063 stredoeurópske štúdiá boSE
319072 stredoeurópske štúdiá boSE
319124 stredoeurópske štúdiá boSE
319282 stredoeurópske štúdiá boSE
319351 stredoeurópske štúdiá boSE
319407 stredoeurópske štúdiá boSE
319582 stredoeurópske štúdiá boSE
319592 stredoeurópske štúdiá boSE
320125 stredoeurópske štúdiá boSE
320301 stredoeurópske štúdiá boSE
320503 stredoeurópske štúdiá boSE
320944 stredoeurópske štúdiá boSE
321116 stredoeurópske štúdiá boSE
321428 stredoeurópske štúdiá boSE
321529 stredoeurópske štúdiá boSE
322250 stredoeurópske štúdiá boSE
322435 stredoeurópske štúdiá boSE
313884 slovenský jazyk a literatúra boSL
314422 slovenský jazyk a literatúra boSL
316653 slovenský jazyk a literatúra boSL
316961 slovenský jazyk a literatúra boSL
317761 slovenský jazyk a literatúra boSL
318438 slovenský jazyk a literatúra boSL
318466 slovenský jazyk a literatúra boSL
318570 slovenský jazyk a literatúra boSL
318629 slovenský jazyk a literatúra boSL
319694 slovenský jazyk a literatúra boSL
319767 slovenský jazyk a literatúra boSL
319941 slovenský jazyk a literatúra boSL
320499 slovenský jazyk a literatúra boSL
322445 slovenský jazyk a literatúra boSL
315466 sociológia boSO
315532 sociológia boSO
315537 sociológia boSO
316054 sociológia boSO
316668 sociológia boSO
317037 sociológia boSO
317571 sociológia boSO
317878 sociológia boSO
318276 sociológia boSO
318282 sociológia boSO
318417 sociológia boSO
318424 sociológia boSO
318530 sociológia boSO
319270 sociológia boSO
319398 sociológia boSO
319413 sociológia boSO
319508 sociológia boSO
319579 sociológia boSO
319935 sociológia boSO
319957 sociológia boSO
319958 sociológia boSO
320196 sociológia boSO
320217 sociológia boSO
320514 sociológia boSO
321432 sociológia boSO
322199 sociológia boSO
322263 sociológia boSO
322265 sociológia boSO
322306 sociológia boSO
322454 sociológia boSO
316608 slovanské štúdiá boSV
318293 slovanské štúdiá boSV
319426 slovanské štúdiá boSV
314815 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
315472 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
315491 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
315589 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
315590 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
316372 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
316674 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
316709 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
316915 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
317054 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
317061 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
317218 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
317275 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
317438 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
317582 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
317629 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
318093 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
318222 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
318672 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
318679 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
318792 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
318811 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
319094 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
319136 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
319230 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
319553 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
319647 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
319862 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
319975 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
320046 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
320047 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
320439 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
320462 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
320717 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
322193 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
322412 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
322460 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
322466 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
314020 žurnalistika boZU
314311 žurnalistika boZU
314326 žurnalistika boZU
315370 žurnalistika boZU
315517 žurnalistika boZU
316055 žurnalistika boZU
316361 žurnalistika boZU
316366 žurnalistika boZU
316676 žurnalistika boZU
316693 žurnalistika boZU
316799 žurnalistika boZU
316912 žurnalistika boZU
316982 žurnalistika boZU
317536 žurnalistika boZU
317712 žurnalistika boZU
317776 žurnalistika boZU
317840 žurnalistika boZU
317900 žurnalistika boZU
317984 žurnalistika boZU
318347 žurnalistika boZU
318387 žurnalistika boZU
318522 žurnalistika boZU
318529 žurnalistika boZU
318544 žurnalistika boZU
318589 žurnalistika boZU
318631 žurnalistika boZU
318722 žurnalistika boZU
318921 žurnalistika boZU
319149 žurnalistika boZU
319158 žurnalistika boZU
319178 žurnalistika boZU
319191 žurnalistika boZU
319267 žurnalistika boZU
319358 žurnalistika boZU
319360 žurnalistika boZU
319397 žurnalistika boZU
319401 žurnalistika boZU
319431 žurnalistika boZU
319500 žurnalistika boZU
319503 žurnalistika boZU
319674 žurnalistika boZU
319801 žurnalistika boZU
319825 žurnalistika boZU
319861 žurnalistika boZU
319881 žurnalistika boZU
319940 žurnalistika boZU
320302 žurnalistika boZU
320329 žurnalistika boZU
320476 žurnalistika boZU
320489 žurnalistika boZU
320668 žurnalistika boZU
320842 žurnalistika boZU
322203 žurnalistika boZU
322411 žurnalistika boZU
322453 žurnalistika boZU
315529 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
316066 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
316651 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
316896 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
317013 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
318501 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
318508 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
318573 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
319096 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
319586 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
319934 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
323744 anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra bpANAR
316080 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
316365 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
317205 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
317219 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
317412 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
317478 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
318554 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
318626 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
319400 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
319591 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
320050 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
322378 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
319772 anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra bpANGR
314268 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
315525 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
315536 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
315746 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
317643 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
317700 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
317737 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
318261 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
319115 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
319536 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
319974 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
320478 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
328387 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
316078 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
317155 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
317543 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
318026 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
318618 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
319604 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
319700 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
321700 anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra bpANLA
314823 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
314832 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
315085 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
315367 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
315524 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
317431 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
317443 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
317542 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
317976 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
318005 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
318292 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
318442 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
318632 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
318869 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
319167 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
319274 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
319359 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
319543 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
319605 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
319627 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
319817 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
320463 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
320492 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
322206 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
322452 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
314655 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
315368 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
315577 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
316910 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
318419 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
319120 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
319406 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
322189 anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra bpANPG
314262 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
314417 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
315513 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
316902 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
317093 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
318330 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
318658 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
320497 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
320580 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
320593 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
313875 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
314077 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
315232 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
315609 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
316816 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
317262 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
317477 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
317566 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
317618 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
317732 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
318210 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
318290 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
319813 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
320021 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
320095 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
320293 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
320592 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
320884 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
325538 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
314153 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
314522 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
314839 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
315867 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
316044 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
316812 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
317484 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
317860 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
318295 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
318381 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
319139 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
319486 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
319678 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
320509 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
323762 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
314529 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
315477 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
315526 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
315611 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
316920 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
317541 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
318325 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
318683 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
319163 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
319729 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
319913 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
319952 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
320002 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
318977 arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpARFR
320501 arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpARFR
322372 arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpARFR
318111 arabský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpARSP
318581 arabský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpARSP
321501 arabský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpARSP
314861 bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpBUNE
318250 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
320256 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
317050 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
317153 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
318531 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
319575 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
320044 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
318599 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
318939 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
319272 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
321516 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
319560 francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúra bpFRRM
315553 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
316403 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
320214 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
314831 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
319421 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
319437 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
319809 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
320730 francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpFRTA
319419 grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra bpGRMA
318620 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
318623 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
319138 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
319205 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
319578 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
320016 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
320713 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
321430 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
322423 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
317540 chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpCHTA
319806 chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpCHTA
319969 latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpLATA
322633 latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpLATA
318800 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
318810 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
319800 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
315592 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
316827 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
317440 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
317525 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
318217 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
318297 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
319781 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
320742 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
322270 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
318687 nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpNESP
318808 nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpNESP
319104 nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpNESP
316062 portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpPGSK
319302 portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpPGSK
317183 portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpPGSP
317602 portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpPGSP
318389 portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpPGSP
319539 portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpPGSP
319698 portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpPGSP
319981 portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpPGSP
319997 portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpPGSP
315366 rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpRMSP
314516 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
318694 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
320716 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
315373 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
319583 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
319999 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
318044 slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSKTA
314308 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
315267 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
315576 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
318824 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
319276 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
319331 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
319417 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
322575 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
314310 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
314796 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
314864 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
316906 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
316925 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
316980 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
317028 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
317031 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
317215 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
317861 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
318069 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
318165 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
319368 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
319408 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
319573 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
319879 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
319960 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
320432 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
322285 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
314306 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
314528 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
317146 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
319357 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
319937 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
314857 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
316830 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
316907 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
317708 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
318098 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
319280 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
322428 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
315365 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
315531 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
315865 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
316947 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
317532 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
317585 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
318918 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
318953 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
319411 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
319430 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
319633 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
319988 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
320138 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
320749 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
320885 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
317178 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
318045 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
318070 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
318418 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
319970 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
320468 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
314043 učiteľstvo filozofie a histórie buFIHI
318899 učiteľstvo filozofie a histórie buFIHI
323759 učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry buFINE
314825 učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry buFISL
319776 učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry buFISL
322385 učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry buFISL
314192 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
314818 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
316918 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
317526 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
317790 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
318358 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
318372 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
318454 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
318536 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
319109 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
319232 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
320453 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
322449 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
322461 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
324403 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
316669 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
317859 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
318856 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
318915 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
320207 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
318579 učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry buHINE
315600 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
316922 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
317045 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
317264 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
317529 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
317794 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
318025 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
318087 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
318693 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
319155 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
319563 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
319704 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
319925 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
320474 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
322253 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
316075 učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry buCHSL
317414 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
319434 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
319544 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
322439 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
317174 učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry buPESL
317445 učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry buPESL
319322 dejiny umenia – história bxDUHI
319416 dejiny umenia – história bxDUHI
320880 dejiny umenia – história bxDUHI
321626 dejiny umenia – história bxDUHI
314721 dejiny umenia – muzeológia bxDUMU
319294 dejiny umenia – muzeológia bxDUMU
319758 etnológia – filozofia bxETFI
322248 etnológia – filozofia bxETFI
320724 etnológia – história bxETHI
316673 etnológia – muzikológia bxETML
318348 etnológia – muzikológia bxETML
320328 etnológia – muzikológia bxETML
318645 etnológia – muzeológia bxETMU
319336 etnológia – muzeológia bxETMU
317587 etnológia – religionistika bxETRE
314568 filozofia – história bxFIHI
317483 filozofia – história bxFIHI
317487 filozofia – história bxFIHI
317591 filozofia – história bxFIHI
317837 filozofia – história bxFIHI
317866 filozofia – história bxFIHI
318479 filozofia – história bxFIHI
319204 filozofia – história bxFIHI
319491 filozofia – história bxFIHI
319794 filozofia – história bxFIHI
320465 filozofia – história bxFIHI
322386 filozofia – história bxFIHI
314829 filozofia – religionistika bxFIRE
319784 filozofia – religionistika bxFIRE
320039 filozofia – religionistika bxFIRE
322465 filozofia – religionistika bxFIRE
315613 filozofia – sociológia bxFISO
316712 filozofia – sociológia bxFISO
317709 filozofia – sociológia bxFISO
319440 filozofia – sociológia bxFISO
320230 filozofia – sociológia bxFISO
320510 filozofia – sociológia bxFISO
322397 filozofia – sociológia bxFISO
320240 história – muzeológia bxHIMU
316041 história – religionistika bxHIRE
318242 história – religionistika bxHIRE
318567 história – religionistika bxHIRE
317206 informačné štúdiá – muzeológia bxISMU
322373 informačné štúdiá – muzeológia bxISMU
322380 informačné štúdiá – muzeológia bxISMU