Predbežné výsledky prijímacích skúšok

Predbežné výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok zverejnené na tejto stránke sú len predbežné. Definitívne výsledky prijímacieho konania budú zverejnené po kontrole zadaných výsledkov a po schválení prijímacou komisiou dekana fakulty.
Odporúčame použiť funkciu vyhľadávania buď v prehliadači alebo adobe readeri. (Väčšinou sa zapína klávesovou skratkou Ctrl+F).

Utorok 8. 6. 2021

 

 

Vysvetlivky:

FiFDU - Test špecifických predpokladov na štúdium dejín umenia

FiFMK - Test špecifických predpokladov na štúdium marketingovej komunikácie 1

FiFm2 - Test špecifických predpokladov na štúdium marketingovej komunikácie 2