Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2020/2021

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Informácia o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky

Pri študijných programoch učiteľstva, resp. prekladateľstva a tlmočníctva si nezabudnite pozrieť informácie o oboch zložkách študijného programu.

andragogika
archeológia
archívnictvo
dejiny umenia
estetika
etnológia
filozofia
história
informačné štúdiá
klasické jazyky
kulturológia
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
marketingová komunikácia
muzeológia a kultúrne dedičstvo
muzikológia
pedagogika
politológia
psychológia
religionistika
ruské a východoeurópske štúdiá
slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
slovanské štúdiá
slovenský jazyk a literatúra
sociológia
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)
žurnalistika

Medziodborové štúdium 

dejiny umenia – história
dejiny umenia – muzeológia
etnológia – filozofia
etnológia – história
etnológia – muzeológia
etnológia – muzikológia
etnológia – religionistika
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk)
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)
filozofia – história
filozofia – religionistika
filozofia – sociológia
germanistika – informačné štúdiá
história – informačné štúdiá
história – muzeológia
história – religionistika
informačné štúdiá – muzeológia
muzeológia - pedagogika

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
arabský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
grécky jazyk a kultúra
a latinský jazyk a kultúra
grécky jazyk a kultúra
a maďarský jazyk a kultúra
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
holandský jazyk a kultúra
a nemecký jazyk a kultúra
holandský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra
a maďarský jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúryhistórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúrynemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a fyziky
učiteľstvo filozofie a histórie
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a matematiky
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo geografie a histórie
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogiky
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry