Akademický rok 2021/2022

Študijný program Počet prihlásených Počet prijatých
archeológia 30 16
archívnictvo 11 6
dejiny umenia 40 19
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax 16 11
estetika 42 27
etnológia 18 10
filozofia 45 17
história 59 31
informačné štúdiá 39 29
klasické jazyky 4 3
marketingová komunikácia 210 34
muzikológia 14 10
pedagogika 16 5
politológia 88 44
psychológia 810 94
religionistika 12 6
ruské a východoeurópske štúdiá 29 8
stredoeurópske štúdiá 53 27
sociológia 101 35
slovanské štúdiá 11 7
žurnalistika 76 40
dejiny umenia – história 8 4
etnológia – filozofia 7 2
etnológia – história 10 4
etnológia – muzikológia 6 3
etnológia – religionistika 3 2
etnológia – slovanské štúdiá 0 0
etnológia – slovanské štúdiá 0 0
etnológia – slovanské štúdiá 0 0
etnológia – slovanské štúdiá 0 0
filozofia – história 13 3
filozofia – religionistika 2 0
filozofia – sociológia 17 9
história – informačné štúdiá 5 1
história – religionistika 6 3
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra 3 2
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra 25 11
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra 10 3
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra 6 3
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 54 18
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 60 12
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 87 17
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra 43 18
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra 80 10
bulharský jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra 0 0
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 0 0
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 2 1
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra 5 1
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra 0 0
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 1 1
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 8 5
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra 8 3
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra 2 1
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra 0 0
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 0 0
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 2 0
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra 1 1
grécky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra 5 3
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 13 8
holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra 2 1
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra 1 0
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 1 0
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 0 0
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra 0 0
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 4 0
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 6 4
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 15 2
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra 4 1
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra 7 3
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra 5 4
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra 16 4
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra 14 9
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie 15 9
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie 26 15
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry 6 4
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 12 6
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky 8 3
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 34 17
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry 13 6
učiteľstvo filozofie a fyziky 1 1
učiteľstvo filozofie a histórie 5 2
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúry 0 0
učiteľstvo filozofie a matematiky 1 0
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry 0 0
učiteľstvo filozofie a pedagogiky 0 0
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry 6 2
učiteľstvo geografie a histórie 14 10
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry 9 6
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry 1 1
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry 0 0
učiteľstvo histórie a pedagogiky 3 0
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 19 15
učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry 3 1
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 2 1
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogiky 2 2
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 0 0
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky 3 0
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 3 2
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry 3 1