Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2020/2021 v 2. kole prijímacieho konania

Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2020/2021 v 2. kole prijímacieho konania

Študijné plány bakalárskych programov

 

 Akreditované študijné programy

 

Jednoodborové štúdiumTRPP
andragogikaDBc.317
archeológiaDBc.38
archívnictvoDBc.39
etnológiaDBc.33
informačné štúdiáDBc.310
klasické jazykyDBc.33
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDBc.314
muzeológia a kultúrne dedičstvoDBc.311
pedagogikaDBc.311
religionistikaDBc.315
slovanské štúdiáDBc.316
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)DBc.36

 

 

Medziodborové štúdiumTRPP
dejiny umenia – muzeológiaDBc.32
etnológia – filozofiaDBc.38
etnológia – históriaDBc.314
etnológia – muzeológiaDBc.313
etnológia – muzikológiaDBc.32
etnológia – religionistikaDBc.39
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk)DBc.33
etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk)DBc.33
filozofia – religionistikaDBc.36
filozofia – sociológiaDBc.34
história – informačné štúdiáDBc.310
história – muzeológiaDBc.313
história – religionistikaDBc.37
informačné štúdiá – muzeológiaDBc.32
muzeológia – pedagogika DBc.310

 

 

Študijné programy v študijnom odbore filológia zameranom na prekladateľstvo a tlmočníctvoTRPP
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraDBc.33
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.32
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.32
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.34
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.32
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.32
francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúraDBc.34
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
chorvátsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.34
chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.32
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.32
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.37
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.32
portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.32
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.32
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.34

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy TRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.32
učiteľstvo biológie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.32
učiteľstvo filozofie a histórieDBc.313
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryDBc.32
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.32
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.39
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDBc.32
učiteľstvo chémie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.34
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.38
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.36
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryDBc.32

Špecializácie označené * sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Bc. - akademický titul "bakalár"