Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy, na ktoré budú uchádzači v 2. kole prijatí bez nutnosti absolvovať prijímaciu skúšku

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,

v prípade, že ste si v prihláške na našu fakultu uviedli na prvom mieste, resp. uviedli v prihláške ako jediný jeden z nasledujúcich študijných programov, budete na štúdium prijatí bez nutnosti absolvovať prijímaciu skúšku. Táto skutočnosť vyplýva z faktu, že sa na uvedené študijné programy prihlásil rovnaký, resp. menší počet uchádzačov, než plánujeme prijať. O tejto skutočnosti Vás budeme taktiež informovať aj písomne.

andragogika
archeológia
archívnictvo
etnológia
informačné štúdiá
klasické jazyky
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
muzeológia a kultúrne dedičstvo
pedagogika
religionistika
stredoeurópske štúdiá
slovanské štúdiá

etnológia – filozofia
etnológia – história
etnológia – muzikológia
etnológia – religionistika
filozofia – religionistika
história – informačné štúdiá
informačné štúdiá – muzeológia

arabský jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – holandský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
chorvátsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra
maďarský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a histórie
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry