Február je mesiac podávania prihlášok na VŠ štúdium

Čo ponúka budúcim študentom Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave?

- dlhodobú, v mnohých oblastiach historickú tradíciu pestovania vedných odborov a ich študijných
  aplikácií

- širokú škálu študijných programov

  • umenovedné
  • humanitné
  • historické
  • spoločenskovedné
  • pedagogické a učiteľské
  • filologické (so zameraním na preklad a tlmočenie)

- jedinečné študijné programy

- moderné a atraktívne študijné programy

- široké možnosti zahraničných mobilít počas štúdia

- možnosť pokračovania v akademickom štúdiu na všetkých stupňoch VŠ štúdia
   (vrátane doktorandského)

Viac informácií o prijímacom konaní